E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine

Taotlusvooru esitatud kursused (269)

Vooru nimi #
2015 1
"E-kursuse kvaliteedimärk 2012" taotlusvoor 52
"E-kursuse kvaliteedimärk 2013" taotlusvoor 71
"E-kursuse kvaliteedimärk 2014" taotlusvoor 64
"E-kursuse kvaliteedimärk 2015-2016" taotlusvoor 41
"E-kursuse kvaliteedimärk 2015" taotlusvoor 40
Eneseanalüüs 0

Kvaliteedimärgi saanud kursused (116)

Kursuse nimi Õppeasutus Esitaja
"E-kursuse kvaliteedimärk 2012" taotlusvoor
BCU0431 Statistika Tallinna Tehnikaülikool Silver Toompalu
Eakate funktsionaalse võimekuse toetamine Tartu Tervishoiu Kõrgkool Merle Varik
Ehituskorraldus ja juhtimine Tallinna Tehnikakõrgkool Anneli Ramjalg
Erialane eesti keel kütuste tehnoloogia erialale Tallinna Tehnikaülikool Kaire Viil
Eripedagoogika ja alternatiivkommunikatsiooni alused Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tiina Uusma
Filosoofia Eesti Infotehnoloogia Kolledž Indrek Meos
Finantsarvestus Estonian Business School Eve Lamberg
Ilutaimede kasutamine Eesti Maaülikool Ele Vool
Infopädevuse alused Tartu Ülikool Vilve Seiler
Kliinilise farmakoloogia õpe pereõdedele Tartu Ülikool Eret Jaanson
Kujunduse alused (disaini ABC) Tartu Kunstikool Anne Rudanovski
Kultuuridevaheline kommunikatsioon Eesti Infotehnoloogia Kolledž Hille Pajupuu
Laps ja tema arengukeskkond 2011 (päevaõpe) Tallinna Ülikool Kristina Nugin
Matemaatika ja matemaatikadidaktika Tallinna Ülikool Maire Tuul
Mõõtmistäpsus algajatele ja edasijõudnutele Tartu Tervishoiu Kõrgkool Aivar Orav
Organisatsiooni ja organisatsioonikommunikatsiooni alused Tartu Ülikool Age Rosenberg
Organisatsioon ja juhtimine Kuressaare Ametikool Jane Mägi
Projektijuhtimine Tartu Ülikool Maria Žuravljova
Purposeful reading I, II Tartu Ülikool Katrin Saks
Rakendustarkvara Tallinna Ülikool Janno Kriiska
Sissejuhatav kursus e-õppest Tartu Tervishoiu Kõrgkool Anne Rosenberg
Sõidukijuhtide riskeeriv käitumine liikluses ning selle mõjutamise võimalused Tartu Ülikool Diva Eensoo
Terve imiku ja väikelapse hooldus Tartu Tervishoiu Kõrgkool Siret Läänelaid
Vaimsed võimed Tartu Ülikool Helle Pullmann
Veebilehe optimeerimine otsimootoritele Tallinna Ülikool Janno Kriiska
Writing for Purpose Tartu Ülikool Reet Soosaar
Ülevaade gestaltteraapiast Tartu Ülikool Karmel Tall
"E-kursuse kvaliteedimärk 2013" taotlusvoor
Aia kavandamine ja rajamine Eesti Maaülikool Ele Vool
Aktiivõppemeetodid e-õppes Tartu Ülikool Lehti Pilt
Arvuti töövahendina Tallinna Ülikool Irina Merkulova
B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise kursus. Märkus: antud konkursil käsitleme kursusena Teooria.ee paketis Juhiluba sisalduvat liiklusteooriaõpet. Lisaks teooriaõppele tuleb õpilasel juhi ettevalmistamise kursuse läbimiseks osaleda õppesõidutundides. Muu Jaanika Hirv
Digitaalsete õppematerjalide koostamine Tallinna Ülikool Hans Põldoja
Ehituse organiseerimine + projekt Tallinna Tehnikakõrgkool Aivars Alt
E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle Tartu Ülikool Triin Marandi
E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle (vene keeles) Tartu Ülikool Lidia Feklistova
Euroopa Liidu ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid Tartu Ülikool Ruth Tammeorg
FIE raamatupidamine Tartu Kutsehariduskeskus Hele Moor
Geoinformaatika I Eesti Maaülikool Anne Kull
Geoinformaatika II Eesti Maaülikool Anne Kull
Inimese elukulg (HT-11) Pärnumaa Kutsehariduskeskus Allan Lorents
Interaktiivsete veebilehekülgede loomine Tartu Ülikool Triin Marandi
Keskkonnaalane inglise keel Tartu Ülikool Katrin Saks
Kolmas sektor Tartu Ülikool Aet Kiisla
Kvantitatiivne andmeanalüüs (SPSS'i abil) (SOZU.03.244) Tartu Ülikool Anu Masso
Laste ja noorukite tegevusteraapia Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Hanna-Maria Põldma
Maamõõtmise alused MI.0243 Eesti Maaülikool Ene Ilves
Maamõõtmise alused MI.0343 Eesti Maaülikool Ene Ilves
Maksuvõlgade sundtäitmine Sisekaitseakadeemia Kerly Randlane
Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks Tartu Ülikool Lehti Pilt
Multikultuuriline haridus Tartu Ülikool Karmen Trasberg
Organisatsioonikommunikatsioon I Tartu Ülikool Tiiu Taur
Piim ja piimasaaduste hügieen Eesti Maaülikool Kadrin Meremäe
Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960 Tartu Ülikool Aigi Rahi-tamm
Praktiline kontratseptsioon Tartu Ülikool Made Laanpere
Sissejuhatus erialainfootsingusse Tartu Ülikool Vilve Seiler
Sissejuhatus rahvatervisesse Tartu Tervishoiu Kõrgkool Piret Simm
T-400 Turundus Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Marina Nappa
Teaduse filosoofia Sisekaitseakadeemia Indrek Meos
Uimasti- ja kriminaalpreventsioon Tartu Ülikool Maria Žuravljova
Veetorustikud ja modelleerimine Tallinna Tehnikaülikool Raido Puust
Videokonverentside ja-loengute kasutamine õppetöös Tartu Ülikool Marju Piir
"E-kursuse kvaliteedimärk 2015-2016" taotlusvoor
Arendus- ja turundusprojekt (AÜ) Tartu Ülikool Tatjana Koor
Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe Taimi Dreier
Biokeemia Tartu Ülikool Rando Porosk
Eesti keel kesktasemele Tallinna Tehnikaülikool Ingrid Prees
Elektroonika alused Tallinna Tehnikakõrgkool Heljut Kalda
English for Road Construction Engineers Tallinna Tehnikakõrgkool Annika Kangur
E-õpe kutsehariduses Tallinna Ülikool Heidi Paju
Finantsarvestus Estonian Business School Eve Lamberg
Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel e-Õppe Arenduskeskus Varje Tipp
Hoone osad Tallinna Tehnikakõrgkool JÜri Tamm
Informaatika Eesti Lennuakadeemia Anu Roio
Intercultural Communication Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Marika Merits
Kommunikatsioonijuhtimine avaliku sektori organisatsioonides Tartu Ülikool Tiiu Taur
Kommunikatsioonijuhtimine äriettevõtetes Tartu Ülikool Tiiu Taur
Maamõõtmine ja kartograafia Eesti Maaülikool Ene Ilves
Mikroökonoomika põhikursus Tallinna Tehnikaülikool Raissa Kokkota
Programmeerimisest maalähedaselt Tartu Ülikool Eno TÕnisson
Raamatupidamine 2015 Tallinna Tehnikakõrgkool Kati NÕuakas
Satelliitgeodeesia Eesti Maaülikool Tarmo Kall
Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse Tallinna Ülikool Heidi Paju
Sissejuhatus sotsioloogiasse Muu Mart Kimmel
Statistika Tallinna Tehnikaülikool Silver Toompalu
Tehniline mehaanika I Tallinna Tehnikakõrgkool Karin Lellep
Toitlustusettevõtete seadmed Tallinna Tehnikaülikool Maret Õunpuu
Tugevusõpetus Tallinna Tehnikakõrgkool Karin Lellep
Tööstusdisain Tallinna Tehnikakõrgkool Vello Lillemets
Uurimistöö alused Tallinna Tehnikaülikool Silver Toompalu
Veevarustus ja kanalisatsioon Tallinna Tehnikaülikool Maie Trumm
Working environment and Ergonomics Tallinna Tehnikaülikool Sigrid Kalle
Väljendusõpetus Tallinna Tehnikaülikool Kaire Viil
Õppimine digiajastul I Tartu Tervishoiu Kõrgkool Anne Rosenberg
Ühiskonnageograafia Tartu Kutsehariduskeskus Silja Mall
"E-kursuse kvaliteedimärk 2015" taotlusvoor
Analüüsimeetodid äriuuringutes Tallinna Tehnikaülikool Jelena HartŠenko
Andme- ja tekstitöötlus Tallinna Tehnikakõrgkool Anne Uukkivi
AutoCAD Tallinna Tehnikakõrgkool Jaak Jaanus
Elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmine Tallinna Tehnikakõrgkool Heljut Kalda
Elektrimasinad Tallinna Tehnikaülikool Kuno Janson
Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis Tartu Ülikool Irja Helm
Ettevõtluse alused Tallinna Tehnikaülikool Sirje Ustav
Infotehnoloogia sotsiaalsed aspektid Tartu Ülikool Laur Kanger
Inglise keel humanitaarerialade üliõpilastele, tase B2.1 Tartu Ülikool Liina TammekÄnd
Inglise keel kõrgemale keskastmele, tase B2 Tartu Ülikool Liina TammekÄnd
Leisure and recreation Tartu Ülikool Liis Juust
Lihainspektsioon Eesti Maaülikool Terje Elias
Majanduse alused Tallinna Tehnikaülikool Silver Toompalu
Metallide survetöötlemine ja valutehnoloogia Tallinna Tehnikakõrgkool Karl-erik Seegel
Praktiline keemia Tartu Kutsehariduskeskus Anne Krull
Psüühika põhifunktsioonid Tartu Ülikool Andero Uusberg
Riiklikud infosüsteemid ja andmekaitse Sisekaitseakadeemia Raul Savimaa
Sissejuhatav kursus: infootsingud ja andmebaaside kasutamine Eesti Maaülikool Karin Naruskov
Sotsiaalsed probleemid virtuaalmaailmas Tartu Ülikool Piret Luik
Tehnomaterjalid Tallinna Tehnikakõrgkool Annika Koitmäe
Testide koostamine ja metoodika Pärnumaa Kutsehariduskeskus Varje Tipp
Toitlustamine Viljandi Kutseõppekeskus Kadri VallimÄe
Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe Laine Aluoja

Aasta e-kursuse nominendid (26)

Kursuse nimi Õppeasutus Esitaja
"E-kursuse kvaliteedimärk 2012" taotlusvoor
Eakate funktsionaalse võimekuse toetamine Tartu Tervishoiu Kõrgkool Merle Varik
Ehituskorraldus ja juhtimine Tallinna Tehnikakõrgkool Anneli Ramjalg
Kliinilise farmakoloogia õpe pereõdedele Tartu Ülikool Eret Jaanson
Laps ja tema arengukeskkond 2011 (päevaõpe) Tallinna Ülikool Kristina Nugin
Mõõtmistäpsus algajatele ja edasijõudnutele Tartu Tervishoiu Kõrgkool Aivar Orav
Organisatsioon ja juhtimine Kuressaare Ametikool Jane Mägi
Purposeful reading I, II Tartu Ülikool Katrin Saks
Vaimsed võimed Tartu Ülikool Helle Pullmann
"E-kursuse kvaliteedimärk 2013" taotlusvoor
Aktiivõppemeetodid e-õppes Tartu Ülikool Lehti Pilt
Arvuti töövahendina Tallinna Ülikool Irina Merkulova
Digitaalsete õppematerjalide koostamine Tallinna Ülikool Hans Põldoja
Ehituse organiseerimine + projekt Tallinna Tehnikakõrgkool Aivars Alt
E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle Tartu Ülikool Triin Marandi
Interaktiivsete veebilehekülgede loomine Tartu Ülikool Triin Marandi
Maamõõtmise alused MI.0243 Eesti Maaülikool Ene Ilves
Maamõõtmise alused MI.0343 Eesti Maaülikool Ene Ilves
Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks Tartu Ülikool Lehti Pilt
Multikultuuriline haridus Tartu Ülikool Karmen Trasberg
Piim ja piimasaaduste hügieen Eesti Maaülikool Kadrin Meremäe
Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960 Tartu Ülikool Aigi Rahi-tamm
Sissejuhatus erialainfootsingusse Tartu Ülikool Vilve Seiler
"E-kursuse kvaliteedimärk 2015-2016" taotlusvoor
English for Road Construction Engineers Tallinna Tehnikakõrgkool Annika Kangur
Informaatika Eesti Lennuakadeemia Anu Roio
Maamõõtmine ja kartograafia Eesti Maaülikool Ene Ilves
Programmeerimisest maalähedaselt Tartu Ülikool Eno TÕnisson
Õppimine digiajastul I Tartu Tervishoiu Kõrgkool Anne Rosenberg

Aasta e-kursus (4)

Kursuse nimi Õppeasutus Esitaja
"E-kursuse kvaliteedimärk 2013" taotlusvoor
Digitaalsete õppematerjalide koostamine Tallinna Ülikool Hans Põldoja
Ehituse organiseerimine + projekt Tallinna Tehnikakõrgkool Aivars Alt
"E-kursuse kvaliteedimärk 2012" taotlusvoor
Ehituskorraldus ja juhtimine Tallinna Tehnikakõrgkool Anneli Ramjalg
Kliinilise farmakoloogia õpe pereõdedele Tartu Ülikool Eret Jaanson

Eneseanalüüside arv (269)

Õppeasutus #
Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe 2
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 3
Eesti Infotehnoloogia Kolledž 8
Eesti Lennuakadeemia 1
Eesti Maaülikool 15
Eesti Mereakadeemia 2
Estonian Business School 3
e-Õppe Arenduskeskus 5
Haapsalu Kutsehariduskeskus 1
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 2
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 1
Kuressaare Ametikool 1
Muu 7
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 4
Sisekaitseakadeemia 15
Tallinna Tehnikakõrgkool 15
Tallinna Tehnikaülikool 51
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 14
Tallinna Tööstushariduskeskus 15
Tallinna Ülikool 20
Tartu Kunstikool 2
Tartu Kutsehariduskeskus 5
Tartu Tervishoiu Kõrgkool 21
Tartu Ülikool 53
Test Vocational 2
Viljandi Kutseõppekeskus 1
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.