Õppevara kvaliteet ja kvaliteedimärgi taotlemine

Õppevara kvaliteediga seotud materjalid ja kvaliteedimärgi taotlemisprotsess on kolinud uutele aadressitele! 

 

Uued asukohad on toodud allpool:

 • Kvaliteetse õpiobjekti loomise juhend, mis valmis e-õppe kvaliteeditöörühmast 2012. aasta lõpus. Materjal aitab kaasa ühise arusaama kujunemisele õpiobjekti mõistest, selle edukast loomisest ja kasutamisest.
 • Kvaliteetse e-kursuse loomise juhend, mis on kirjutatud e-õppe kvaliteedi töörühma poolt. See on samm-sammuline käsiraamat, mille abil luua oma esimest e-kursust või parandada juba olemasolevaid ja toimivaid kursusi. Juhendi iga peatüki lõpus on loetletud olulised kvaliteedinõuded – kokkuleppelised kriteeriumid, mis peavad olema täidetud, et tunnistada e-kursus ja selle õpetamise protsess nõuetele vastavaks.
 • Eneseanalüüsi vahend, mis on vajalik eelkõige e-kursuse loojale endale. Eneseanalüüsi läbiviimise eesmärgiks on teadvustada loodud kursuse tugevaid ja nõrku külgi, et leida kursuse arendamise võimalused. NB! Eneseanalüüsi täitmiseks on vaja HITSA Konkursveebis ID-kaardi või Mobiil-ID abil sisse logida. Juhul, kui Sa ei ole veel konkursiveebi kasutaja, siis peaksid ennast ühekordse tegevusena kasutajaks registreerima
 • E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsessi kirjelduse ja selles osalemise juhised. 2008. aastal alguse saanud traditsioon jätkub ning selle tulemusel märgitakse iga-aastaselt ära kvaliteedinõuetele vastavad e-kursused, tunnustatakse nende loojaid, nimetatakse „Aasta e-kursuse“ auhinna kandidaadid ning antakse tagasisidet e-kursuse kvaliteedimärgi taotlejatele e-kursuse parandamiseks.

 

Küsimuste korral võta ühendust!
Jüri Lõssenko
HITSA Innovatsioonikeskus

Tel: 6 285 816 
E-post: jyri.lossenko@hitsa.ee

 


2012-01-10 15:34

Eilse päevaga lõppes taotluste esitamine „E-kursuse kvaliteedimärk 2012“ taotlusvooru. Kokku osaleb tänavuses taotlusvoorus 48 e-kursust. Õppasutuste lõikes on kursuste jagunemine järgnev:

 • Tallinna Ülikool - 12 kursust
 • Tartu Ülikool – 9 kursust
 • Tallinna Tehnikaülikool – 5 kursust
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool – 6 kursust
 • Eesti Infotehnoloogia Kolledž – 5 kursust
 • Sisekaitseakadeemia – 3 kursust
 • Eesti Maaülikool – 1 kursus
 • Estonian Business School – 1 kursus
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus – 1 kursus
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused – 1 kursus
 • Kuressaare Ametikool – 1 kursus
 • Tallinna Pedagoogiline Seminar – 1 kursus
 • Tallinna Tehnikakõrgkool – 1 kursus
 • Tartu Kunstikool – 1 kursus

Kursuste ametlik hindamise periood algab 26. jaanuaril ja lõpeb 27. veebruaril 2012. Lõplikud taotlusvooru tulemused avalikustatakse hiljemalt 16. märtsil 2012. Vastava info saadame e-õppe listi ning avalikustame e-õppe portaalis.

 

Lisainfo:

Marit Dremljuga-Telk

e-Õppe Arenduskeskuse kvaliteedi projektijuht

marit@eitsa.ee

Marit Dremljuga-Telk
Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.