Õppevara kvaliteet ja kvaliteedimärgi taotlemine

Õppevara kvaliteediga seotud materjalid ja kvaliteedimärgi taotlemisprotsess on kolinud uutele aadressitele! 

 

Uued asukohad on toodud allpool:

 • Kvaliteetse õpiobjekti loomise juhend, mis valmis e-õppe kvaliteeditöörühmast 2012. aasta lõpus. Materjal aitab kaasa ühise arusaama kujunemisele õpiobjekti mõistest, selle edukast loomisest ja kasutamisest.
 • Kvaliteetse e-kursuse loomise juhend, mis on kirjutatud e-õppe kvaliteedi töörühma poolt. See on samm-sammuline käsiraamat, mille abil luua oma esimest e-kursust või parandada juba olemasolevaid ja toimivaid kursusi. Juhendi iga peatüki lõpus on loetletud olulised kvaliteedinõuded – kokkuleppelised kriteeriumid, mis peavad olema täidetud, et tunnistada e-kursus ja selle õpetamise protsess nõuetele vastavaks.
 • Eneseanalüüsi vahend, mis on vajalik eelkõige e-kursuse loojale endale. Eneseanalüüsi läbiviimise eesmärgiks on teadvustada loodud kursuse tugevaid ja nõrku külgi, et leida kursuse arendamise võimalused. NB! Eneseanalüüsi täitmiseks on vaja HITSA Konkursveebis ID-kaardi või Mobiil-ID abil sisse logida. Juhul, kui Sa ei ole veel konkursiveebi kasutaja, siis peaksid ennast ühekordse tegevusena kasutajaks registreerima
 • E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsessi kirjelduse ja selles osalemise juhised. 2008. aastal alguse saanud traditsioon jätkub ning selle tulemusel märgitakse iga-aastaselt ära kvaliteedinõuetele vastavad e-kursused, tunnustatakse nende loojaid, nimetatakse „Aasta e-kursuse“ auhinna kandidaadid ning antakse tagasisidet e-kursuse kvaliteedimärgi taotlejatele e-kursuse parandamiseks.

 

Küsimuste korral võta ühendust!
Jüri Lõssenko
HITSA Innovatsioonikeskus

Tel: 6 285 816 
E-post: jyri.lossenko@hitsa.ee

 


2013-01-17 14:07
Muudetud: 2013-03-12 10:59

7. jaanuaril lõppes taotluste esitamine „E-kursuse kvaliteedimärk 2013“ taotlusvooru. Kokku osaleb tänavu kvaliteedimärgi taotlemise protsessis 66 e-kursust. Õppasutuste lõikes on jagunemine järgnev:

 • Tartu Ülikool – 20 kursust
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – 12 kursust
 • Eesti Maaülikool - 6 kursust
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool – 9 kursust
 • Sisekaitseakadeemia – 4 kursust
 • Tallinna Tehnikaülikool – 4 kursust
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus - 3 kursust
 • Tallinna Tehnikakõrgkool – 2 kursust
 • Tallinna Ülikool – 2 kursust
 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor – 1 kursus
 • Tartu Kunstikool – 1 kursus
 • Tartu Kutsehariduskeskus – 1 kursus
 • OÜ Teooria – 1 kursus

 

Kursuste hindamise periood on tänavu 28. jaanuar - 04. märts 2013. Taotlusvooru tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. märtsil 2013. Vastava info edastatakse e-õppe listi ning avalikustatakse e-õppe portaalis www.e-ope.ee.

 

Lisainfo:

Marit Dremljuga-Telk

e-Õppe Arenduskeskuse kvaliteedi projektijuht

marit@eitsa.ee

Marit Dremljuga-Telk
Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.