Õppevara kvaliteet ja kvaliteedimärgi taotlemine

Õppevara kvaliteediga seotud materjalid ja kvaliteedimärgi taotlemisprotsess on kolinud uutele aadressitele! 

 

Uued asukohad on toodud allpool:

  • Kvaliteetse õpiobjekti loomise juhend, mis valmis e-õppe kvaliteeditöörühmast 2012. aasta lõpus. Materjal aitab kaasa ühise arusaama kujunemisele õpiobjekti mõistest, selle edukast loomisest ja kasutamisest.
  • Kvaliteetse e-kursuse loomise juhend, mis on kirjutatud e-õppe kvaliteedi töörühma poolt. See on samm-sammuline käsiraamat, mille abil luua oma esimest e-kursust või parandada juba olemasolevaid ja toimivaid kursusi. Juhendi iga peatüki lõpus on loetletud olulised kvaliteedinõuded – kokkuleppelised kriteeriumid, mis peavad olema täidetud, et tunnistada e-kursus ja selle õpetamise protsess nõuetele vastavaks.
  • Eneseanalüüsi vahend, mis on vajalik eelkõige e-kursuse loojale endale. Eneseanalüüsi läbiviimise eesmärgiks on teadvustada loodud kursuse tugevaid ja nõrku külgi, et leida kursuse arendamise võimalused. NB! Eneseanalüüsi täitmiseks on vaja HITSA Konkursveebis ID-kaardi või Mobiil-ID abil sisse logida. Juhul, kui Sa ei ole veel konkursiveebi kasutaja, siis peaksid ennast ühekordse tegevusena kasutajaks registreerima
  • E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsessi kirjelduse ja selles osalemise juhised. 2008. aastal alguse saanud traditsioon jätkub ning selle tulemusel märgitakse iga-aastaselt ära kvaliteedinõuetele vastavad e-kursused, tunnustatakse nende loojaid, nimetatakse „Aasta e-kursuse“ auhinna kandidaadid ning antakse tagasisidet e-kursuse kvaliteedimärgi taotlejatele e-kursuse parandamiseks.

 

Küsimuste korral võta ühendust!
Jüri Lõssenko
HITSA Innovatsioonikeskus

Tel: 6 285 816 
E-post: jyri.lossenko@hitsa.ee

 


2013-10-22 09:51
Muudetud: 2013-10-22 09:52

Veel 28. oktoobrini on kutse- ja kõrgkoolide õppejõududel võimalik liituda kursusega Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks. Koolitus toimub veebipõhisena vahemikus 21.10.2013 - 17.11.2013.

Koolitusel osalejad saavad teadmisi ja nõuandeid, kuidas luua e-kursuseid, mis arvestavad õppijate nõudmisi ja ootuseid. Koolitusel kirjeldatakse, millistele tingimustele vastab kvaliteetne e-kursus, selle edukas läbija teab, kuidas luua oma esimest kursust, oskab teostada eneseanalüüsi ning e-kursuseid kriitiliselt hinnata, samuti edasi arendada juba loodud e-kursuseid. Koolitusel osalemine annab hea ettevalmistuse e-kursuse kvaliteedimärgi konkursile esitamiseks.

Kursuse sisu:

- E-õppe kvaliteedimärgi taotlemise protsessi tutvustus
- Kvaliteetse e-kursuse nõuded
- Kvaliteedimärki omavate kursuste näited
- Ülevaade eneseanalüüsi meetoditest
- Eneseanalüüsi teostamine
- Valitud teemad e-kursuse parandamiseks:
  - sisupakettide loomine ja kasutamine
 - interaktsioon ja aktiivõppe meetodid e-kursusel
 - õppejõu rollid e-kursuse läbiviimisel

E-õppe koolitusprogrammi kursustel osalemist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programm PRIMUS.
Koolituse läbiviijaks on Lehti Pilt Tartu Ülikoolist, koolituse lähema infoga tutvuda ning registreeruda saab siit.

Mis on e-kursuse kvaliteedimärk?
E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset. Kvaliteedimärkide väljaandmise protsessi koordineerib HITSA Innovatsioonikeskus ning kvaliteedimärki saavad taotleda kõik e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumi kuuluvate õppeasutuste õpetajad ja õppejõud. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Kvaliteedimärgi taotlemise protsessiga saate lähemalt tutvuda siit.
 

Koolituse lisainfo:
Triin Pajur
Koolituse projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
tel: 651 0107
mob: 57 503 545

Triin Pajur
Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.