Täienduskoolitus

 Hea e-õppe huviline!

2004. aastast alates korraldame erinevaid koolitusi, et arendada õpetajate, õppejõudude ja haridustehnoloogide e-õppealaseid oskusi ja teadmisi.

Tänu väga heale koostööle Tartu Ülikooliga, Tallinna Ülikooliga, Tallinna Tehnikaülikooliga ning Eesti Infotehnoloogia Kolledžiga on meil olemas terviklik ning pidevalt täienev e-õppe koolitusprogramm, mille raames pakume kursusi nii e-õppega alustavale kui ka edasijõudnud huvilisele.

Sügissemestri koolituskalender on kokku pandud endise e-Õppe Arenduskeskuse ja Tiigrihüppe Sihtasutuse programmide parimatest kursustest.

Kõiki koolitusprogrammi kursuseid on võimalik tellida oma kooli ka sisekoolitusena. Täpsemad juhised ja info sisekoolituste tellimise kohta leiad siit.

Tähelepanu VANKeR programmi partnerkoolid!

Alates 03.10.2013 ei ole võimalik enam kompenseerida teie kooli õpetajate osalemist e-õppe koolitusprogrammi kursustel. VANKeR programmis püstitatud koolituste eesmärk on täidetud ja selleks ettenähtud eelarvelised vahendid otsas.  Neid, kes on 03.10 seisuga kursustele registreerinud, aga kelle kursus ei ole veel alanud, teavitatakse isiklikult meili teel. Soovitame pöörduda kooli juhtkonna poole otsimaks võimalusi kursusel osalemiseks ja selle osalustasu maksmiseks. Need, kes soovivad kindlasti kursusel osalemisest loobuda, andke palun teada koolituse projektijuhile Triin Pajurile triin.pajur@hitsa.ee

Kursuste, mis on 03.10.2013 seisuga juba alanud kompenseerimist jätkame endiselt maksetaotluste alusel.

 

Koolituse osalustasu kompenseerimise võimalustest kõigi haridustasemete õpetajatele loe edasi siit.

 

Tutvuge palun 2014. aastal plaanitavate koolitustega.

 

HITSA Innovatsioonikeskuse koolituskalender sügis 2013:

*   Kursusel osalemine üldhariduskoolide õpetajatele tasuta.

** Kursuse toimumise kuupäev täpsustub.

September

02.09-06.10  Fotograafia algõpetus: fototehnika kasutamine tühistatud   99 €
09.09-03.11  E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle 142 €
16.09-11.11  Kujunduse alused: disaini ABC 139 €
16.09-01.12  E-kursus - ideest teostuseni tühistatud 214 €
16.09-11.11  Kujunduse alused 2 UUS! tühistatud 139 €
16.09-03.11  Ühistöövahendid Koolielus 28 €
23.09-01.12  E-learning course - instructional design and implementation 285 €
23.09-08.12  E-õppe kasutamine koolis tühistatud 213 €
23.09-25.10  Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel hindamisel UUS!   80 €
30.09-08.12  Õppevideote loomine 142 €
30.09-10.11  Juhendite loomine 28 €
     

Oktoober

01.10-03.11  Testide koostamine ja metoodika  80 €

04.10-07.11

 Adobe Flash algajale tühistatud

224 €

07.10-08.11  IKT kasutamine kursuste "Trigonomeetria" ja "Vektor" õpetamisel*  18 €
07.10-01.12

 ePortfoolio professionaalse arengu toena tühistatud

192 €
07.10-17.11  Photoshop CS5 hakkajale fotohuvilisele 120 €
07.10-17.11  Sissejuhatus e-õppesse: e-õpe meil ja mujal 72 €
07.10-28.10  Arvutiga joonistamine 28 €
11.10-15.11

 Pilditöötlus vabavaraga GIMP tühistatud

130 €

11.10

 Vernier andmekogujate koolitus* 29 €
14.10-10.11  Juhtidele e-õppest 120 €
14.10-01.12  Aktiivõppemeetodid e-õppes 189 €
14.10-30.11  Õpiobjektide repositooriumid 96 €
15.10-25.10

 Ekraanivideote kasutamine õppematerjalide koostamisel

65 €
21.10-20.11  Võrrandite ja võrratuste õpetamine IKT vahendite abil* 36 €
22.10-01.12  Matemaatiline statistika uurimistöös* 36 €
21.10-27.10

 Edicy - imelihtne ja nägus veebitööriist õppetöös tühistatud

50 €
21.10-24.11  Fotograafia edasijõudnutele: valgus ja valgustamine pildistamisel 99 €
21.10-17.11  Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks 120 €
31.10-12.12

 Tuleviku Õpetaja moodul I: Õppimine digiajastul* UUS! grupp on täis

65 €
     

November

01.11-22.11  LibreOffice koolielus -
02.11-03.11  3D modelleerimine SolidEdge programmis UUS! 61 €
02.11-07.12  Tuleviku Õpetaja moodul I: Õppimine digiajastul* UUS! 65 €
04.11-23.12  Animatsioon 14 €
07.11-04.12  Tuleviku Õpetaja moodul III:Õppeprotsess digiajastul* UUS! grupp on täis 65 €
12.11-29.11

 Tekst, pilt ja video õppematerjalina

100 €
15.11-13.12

 Adobe Flash edasijõudnutele

224 €

15.11

 Vernier andmekogujate koolitus (Tartus) 29 €
19.11-10.12

Tuleviku Õpetaja moodul IV:Digitaalne kodanik* UUS! tühistatud

65 €
29.11-20.12  LibreOffice koolielus -
30.11-31.12 Tuleviku Õpetaja moodul II: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digijastul* UUS! tühistatud 65 €

 

 

Kontakt:
Triin Pajur
Innovatsioonikeskuse koolituse projektijuht
E-post: koolitus@hitsa.ee 

Tel +372 6 510 107
GSM +372 57 503 545

 


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.