Haridustehnoloogilised pädevused

ISTE haridustehnoloogilised standardid

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus on alates 2011. aastast organisatsiooni International Society for Tehnology in Education (ISTE) premium liige. Tegemist on rahvusvahelise Ameerika Ühendriikides tegutseva assotsiatsiooniga, kes arendab õppimist ja õpetamist läbi uuendusliku ning tõhusa tehnoloogia kasutamise. ISTE on välja töötanud erinevad pädevusstandardid, millega saate lähemalt tutvuda nende kodulehel.


2012. aasta alguses võttis e-Õppe Arenduskeskus eesmärgiks tõlkida ja kohandada eesti keelde ISTE riiklikud haridustehnoloogilised standardid õpetajatele, õppijatele ja haridusvaldkonna administratiivtöötajatele. 
Valminud eestikeelsete tõlgetega saate tutvuda järgnevalt:


Haridustehnoloogiliste pädevuste enesehindamismudel

Õppejõudude ja õpetajate teadliku ning eesmärgipärase koolitamise eesmärgil oleme välja töötanud haridustehnoloogiliste pädevuste enesehindamismudeli, millega saate tutvuda siin.

Enesehindamismudel on loodud õpetajatele ja õppejõududele eneseanalüüsi vahendiks, mis toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaalaste teadmiste ja oskuste omandamist ning koolitusvajaduse planeerimist. Ka enesehindamismudeli väljatöötamisel on lähtutud ISTE haridustehnoloogilistest pädevustest õpetajatele (NETS•T).

Veebipõhiselt on võimalik enesehindamismudeli järgi ennast hinnata koolituste ja pädevuste veebilehel, kus õpetajale ja õppejõule soovitatakse hinnatud pädevuste põhjal sobivaid e-Õppe Arenduskeskuse poolt pakutavaid e-õppealaseid koolitusi.

 

Haridustehnoloogiliste pädevuste enesehindamismudeli vorm pdf.-formaadis.

Pädevuste töörühma teguvusega saate tutvuda siin!


Õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogilised pädevused 2009-2011 aastal.

Pädevused kirjeldavad konkreetseid töös äratuntavaid ülesandeid ja neid on võimalik kasutada nii õppejõul kui ka õpetajal enesehindamise vahendina, juhil või haridustehnoloogil konkreetsel ametikohal vajalike pädevuste kaardistamisel ning koolitusvajaduse väljaselgitamisel.

Haridustehnoloogilised pädevused on jaotatud teemade kaupa kolme plokki:

    1. Õpikeskkonna kujundamine;
    2. Õpetamine ja õppimine;
    3. E-õppe sotsiaalsed ja eetilised aspektid.


Teemade lõikes jagunevad pädevused kolmele tasemele - 1. baastase, 2. kesktase ja 3. kõrgtase. Lähtuvalt teemast ja pädevuse tasemest kannavad kõik üksikud pädevused numbrikoode.


Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.