Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks

 

Järjest enam töötatakse Eesti üldhariduskoolides, rakendus- ja kutseõppeasutustes ning ülikoolides välja e-õppe materjale ja e-kursusi eesmärgiga rikastada traditsioonilist õpet. E-kursuste kvaliteeditemaatikaga on seotud erinevad sihtrühmad: õppija, õpetaja, arendaja, administratsioon. Neil kõigil on kvaliteedi suhtes omad nõudmised ja ootused. Õpetajate peamine soov on teha head ja huvitavat, õppijate vajadustele vastavat e-kursust, mis vastaks ühtlasi ka õppeasutuse ootustele.

Alljärgnev juhendmaterjal on välja töötatud mõeldes eelkõige e-õppega tegelevate õpetajatele ja õppejõududele eesmärgiga pakkuda tuge uute e-kursuste kavandamisel ja loomisel ning olemasolevate e-kursuste hindamisel ja parendamisel.

Juhendi iga peatüki lõpus on nimetatud olulised kvaliteedikriteeriumid - kokkuleppelised karakteristikud, mis peavad olema täidetud, et tunnistada e-kursus ja selle õpetamise protsess nö „parimatele nõuetele“ vastavaks.

 

Lühikokkuvõttega juhendist on võimalik tutvuda siin.


Juhend on kirjutatud 2008. aastal ja täiendatud 2010. aasta mais e-Õppe Arenduskeskuse juhitud kvaliteeditöörühma poolt enne tükiversiooni väljaandmist. Trükisega saab tutvuda siin.

 

Juhendi tervikdokumendi viimase versiooni leiad siit.

 

 

Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.