Õppematerjalid repositooriumisse

Kui Sul on õppematerjale, mida tahaksid hoiustada ja teistelegi mugavalt kättesaadavaks teha, oled just õiges kohas. Oodatud on ka mahukamad materjalid (videod, animatsioonid jmt).

Repositoorium on koht, kuhu oma õppematerjalid üles seada ning kust endale vajalikku materjali otsida. Siit leiab huvitavaid õppematerjale erinevates formaatides erinevate valdkondade kohta nii teoreetilises kui praktilises võtmes.

Õppematerjali otsimiseks on võimalik kasutada kaht tüüpi otsingut: materjali metaandmete alusel või sõnapilvest.
Iga materjali saab hinnata, kommenteerida ning märkida selle kasutamist.

Kõik õppematerjalid on varustatud Creative Commonsi litsentsiga. Veendu esmalt, kuidas on paika pandud konkreetse õppematerjali kasutamisõigused.


Repositoorium
Tulemusi 1 - 25  4580
Lehekülgi 1  184
Materjali nimi Autor Kooli nimi Materjali tüüp Võtmesõnad
Luule kujundlikkus Linda Püssa Eesti Maaülikool ÕO kirjandus, luule, luuleanalüüs
Lähme kohvikusse Linda Püssa Eesti Maaülikool ÕO eesti keel, eesti keel muukeelsetele
Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil Mari Tõnisson Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus eM HEV, hariduslik erivajadus
Matemaatiline analüüs II Mathcadi keskkonnas Mati Heinloo Eesti Maaülikool eM diferentsiaalvõrrandid, osatuletised, kahe muutuja funktsiooni ekstreemum, Laplace'i teisendus
App Inventori õppematerjalid Tauno Palts Tartu Ülikool eM App Inventor, programmeerimine
RAE0310 Teoreetiline mehaanika Veroonika Shirokova Tallinna Tehnikaülikool eM staatika, dünaamika, dünaamika üldvõrrand, D'Alambert-Lagrange printsiip
Õpingukorraldus Katrin Kruut Tallinna Tehnikaülikool eM Õpingukorraldus, ülikool, üliõpilane, õppekava, õpingukava, koormus, stipendium
MLK2 Ave Rand Muu ÕO test
MLK1 Ave Rand Muu ÕO test
Protsessijuhtimine Olga Ruban Tallinna Tehnikaülikool eM Tag, trend, bar, SCADA
Tööõigus Janika Aben Tallinna Tehnikaülikool eM tööõigus, tööleping, kollektiivleping
Võrgustik võrgutab „Õpi palju, näe palju, ära palju pajata“ (25.08.2011) Kristi Kadaja-Kollom Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO võrgustik võrgutab
Võrgustik võrgutab "Tähti palju on taevas ..." (29.04.2010) Kristi Kadaja-Kollom Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO võrgustik võrgutab
Võrgustik võrgutab „Kumb on parem: kas kana või muna?“ (26.08.2010) Kristi Kadaja-Kollom Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO võrgustik võrgutab
Võrgustik võrgutab „21. sajandi veskikivid“ (26.04.2012) Kristi Kadaja-Kollom Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO võrgustik võrgutab
Võrgustik võrgutab: „Mis värvi on armastus?“ (09.12.2010) Kristi Kadaja-Kollom e-Õppe Arenduskeskus ÕO võrgustik võrgutab
Võrgustik võrgutab „Tark M-ees taskus“ (16.02.2012) Kristi Kadaja-Kollom e-Õppe Arenduskeskus ÕO võrgustik võrgutab
Euroopa lepinguõiguse alused / Foundations of Contract Law in Europe Margus Poola Tallinna Tehnikaülikool eM rahvusvaheline lepinguõigus
Reisikorraldus / Travel&Tour Operation Maarika Toomel Tallinna Tehnikaülikool ÕO TOUR PACKAGE
ISS0079 Programmeeritavad kontrollerid Rein Paluoja Tallinna Tehnikaülikool eM kontrollerid, programmeerimine
Tekstiili- ja rõivamaterjalid I Tiia Plamus Tallinna Tehnikaülikool eM Tekstiilmaterjalid, rõivatööstus, tekstiilitööstus, tektiilkiud
Soojustehnika Jevgenia ŠmÕreitŠik Tallinna Tehnikaülikool eM Soojustehnika
Ärisüsteemist infosüsteemini Anu Tanila Tallinna Tehnikaülikool eM UML, tegevusskeem, Activity Diagram, Visual Paradigm
Tööelu kvaliteedi juhtimine Karin Reinhold Tallinna Tehnikaülikool eM Tööelu kvaliteet
Methopedia meetodid (eesti keeles) COMBLE projekti meeskond Tartu Ülikool ÕO õppemeetod, COMBLE
Tulemusi 1 - 25  4580
Lehekülgi 1  184
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.