Õppematerjalid repositooriumisse

Kui Sul on õppematerjale, mida tahaksid hoiustada ja teistelegi mugavalt kättesaadavaks teha, oled just õiges kohas. Oodatud on ka mahukamad materjalid (videod, animatsioonid jmt).

Repositoorium on koht, kuhu oma õppematerjalid üles seada ning kust endale vajalikku materjali otsida. Siit leiab huvitavaid õppematerjale erinevates formaatides erinevate valdkondade kohta nii teoreetilises kui praktilises võtmes.

Õppematerjali otsimiseks on võimalik kasutada kaht tüüpi otsingut: materjali metaandmete alusel või sõnapilvest.
Iga materjali saab hinnata, kommenteerida ning märkida selle kasutamist.

Kõik õppematerjalid on varustatud Creative Commonsi litsentsiga. Veendu esmalt, kuidas on paika pandud konkreetse õppematerjali kasutamisõigused.


Repositoorium
Tulemusi 1 - 25  4616
Lehekülgi 1  185
Materjali nimi Autor Kooli nimi Materjali tüüp Võtmesõnad
Statistika Kaja Lutsoja Tallinna Tehnikaülikool eM andmeanalüüs
Operations Management Aleksandr Mina Tallinna Tehnikaülikool eM Operation Managment
Mathcad algajaile Mati Heinloo Eesti Maaülikool ÕO MathCAD
Videoklipid e-kursuse "Matemaatiline analüüs I" illustreerimiseks Mati Heinloo Eesti Maaülikool eM matemaatiline analüüs, mehaanika
Matemaatiline analüüs II Mathcadi keskkonnas Mati Heinloo Eesti Maaülikool eM diferentsiaalvõrrandid, osatuletised, kahe muutuja funktsiooni ekstreemum, Laplace'i teisendus
Безопасный Интернет (Targalt internetis) - для учителей детских садов, школ и проф-тех училищ Dmitri Mištšenko Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus eM Targalt internetis
Makroökonoomika põhikursus Avo Org Tallinna Tehnikaülikool eM makroökonoomika, makromudelid
ROBOTC õppematerjal EV3 baasil Heilo Altin Muu eM robootika, C keel, EV3, MINDSTORMS
Interaktiivne tahvel õppetöös Triin Kaasik Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus eM interaktiivne tahvel
Mehhatroonika ja robootika II aste Raivo Sell Tallinna Tehnikaülikool eM robootika, mehhatroonika, programmeerimine, joonejälgimine, joonejärgimine
Tootearendus toitlustusettevõttes Eeve KÄrblane Tallinna Tehnikaülikool eM totearendus
C keele programmeerimine 3pi robotplatvormi baasil Raivo Sell Tallinna Tehnikaülikool eM robootika, mehhatroonika, programmeerimine, joonejälgimine, joonejärgimine
Kiirprotüüpimise meetodid ja vahendid robootikas Alo Peets Tartu Ülikool eM kiirarendus, robootika, prototüüpimine
Kaasaegsed tekstiilmaterjalid - Modern Textile Materials Tiia Plamus Tallinna Tehnikakõrgkool eM tekstiilmaterjalid, lausmaterjalid, liitmaterjalid
Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine Alo Peets Tartu Ülikool eM vabavara, 3D disain, 3D printimine, Sketchup, Autodesk123D, Cura
Toitlustusettevõtete seadmed Maret Õunpuu Tallinna Tehnikaülikool eM Ettevalmistusseadmed
Mikroökonoomika põhikursus Raissa Kokkota Tallinna Tehnikaülikool eM mikroökonoomika
Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra Kristi Kreutzberg Muu eM GeoGebra
Interaktiivne analüütilise mehaanika ülesanded Aare Aan Eesti Maaülikool eM analüütiline mehaanika, virtuaalsiirete printsiip, üldistatud koordinaadid, Hamiltoni võrrandid
LEGO EV3 edasijõudnud Ramon Rantsus Muu eM robootika, mindstorms, wedo, pneumaatika, LEGO, robotex, robomiku, jrfll, fll, programmeerimine
LEGO Mindstorms NXT/EV3 Rohelise linna väljakutse, robootikaringi käivitamiseks ja võistlusteks valmistumiseks Janika Leoste Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO koolirobootika, LEGO Mindstorms, robootikavõistlus
Mehhatroonika ja robootika kursus Heilo Altin Muu ÕO Mehhatroonika, robootika, programmeerimine, LEGO Mindstorms EV3
LEGO Mindstorms EV3 Kosmose väljakutse, robootikaringi käivitamiseks ja võistlusteks valmistumiseks Janika Leoste Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO LEGO robootika, FLL, Jr.FLL, WeDo, EV3, Mindstorms, NXT, robotics, learning by doing
Mehhatroonika ja robootika praktiline kursus EV3 baasil Ranel Sarapuu Muu eM mehhatroonika ja robootika kursus
ROBOTC õppematerjal keskkoolile Ranel Sarapuu Muu ÕO Programmeerimine
Tulemusi 1 - 25  4616
Lehekülgi 1  185
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.