Õppematerjalid repositooriumisse

Teade E-õppe repositooriumi kasutajale!

 

Alates 01.07.2020 ei ole E-õppe repositoorium enam kasutajatele kättesaadav. E-õppe repositoorium on vananenud keskkond, mida edaspidi ei arendata ega hooldata ning repositooriumis olev sisu arhiveeritakse. 

HITSA on kohustatud hoiustama kõiki BeSt ja VANKeR projekti raames loodud materjale kuni 31.12.2025. 

 

Kui Sa oled seni oma õppematerjali hoiustanud E-õppe repositooriumis, siis nüüd palume Sul tõsta oma materjalid üle E-koolikotti aadressil e-koolikott.ee. Materjali uuendamisel ja ümber tõstmisel ära unusta lisada ka projekti logosid!

 

Õppematerjalide ületõstmine on vajalik eelkõige selleks, et need oleks kasutatavad ka tulevikus.

 

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis sisaldab õppematerjale lasteaedadele, koolidele ja kutsekoolidele. E-koolikott võimaldab õpetajatel rikastada ainetunde kaasaegsete õppematerjalidega, õpilastel iseseisvalt erinevate õppematerjalide toel õppida ning lapsevanematel vajadusel oma lapsi abistada.

Kindlasti jälgi, et Sinu materjal, mille Sa E-koolikotti tõstad, oleks ajakohane ja uuendatud!

 

Kui E-õppe repositooriumis sai materjalidele valida mistahes litsentsi, siis E-koolikotis olevad materjalid on kõik CC BY SA 3.0 litsentsiga. Kui te ei nõustu E-koolikoti litsentsivalikuga, siis soovitame teil materjal üles laadida endale sobivasse failihaldusüsteemi.

Küsimuste korral võta palun ühendust e-postil e-koolikott@hitsa.ee


Repositoorium
Tulemusi 1 - 25  4628
Lehekülgi 1  186
Materjali nimi Autor Kooli nimi Materjali tüüp Võtmesõnad
Iluoperatsioonid programmiga GIMP Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO arvutigraafika, fototöötlus, GIMP, vabavara
Väljundlogistika Pertti PÄrna Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO väljundlogistika
Keskmise töötasu arvutamise erisused Ave Nukka Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO puhkusetasu, haigushüvitis, õppepuhkus, keskmine kalendripäevatasu, keskmine tööpäevatasu
Võlanõustamine Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO võlgade ennetamine, eelarvestamine, säästmine, majanduslik toimetulek, võlanõustamine
Ettevõtlusteater II Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO ettevõtlus, teater, äriidee, käibekapitali puudumine, äriinglid
Kindlustus Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO kindlustus, kindlustuse põhitegevus, kindlustuspreemia, poliis, soodustatud isik, kindlustuse ajalugu
Äriplaan Eva Vahtramäe Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO äriplaan
Sisendlogistika Pertti PÄrna Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO logistika, sisendlogistika, hankelogistika
Kuulsad vürtsid, ürdid ja kastmed Liina Maasik Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Maitsestamiskaubad
Veebikujunduse alused Lia Valdek Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Veeb, veebileht, kujundus
Töötajate hüvitamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Töötajate hüvitamine, töö tasustamine, tasupakett, tasustamissüsteem
Andragoogika Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO andragoogika, täiskasvanud õppija
Personali hindamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO personali hindamine, personali hindamise meetodid, võrdlevad meetodid, eesmärgistamine 360 kraadi tagasiside
Konfliktijuhtimine Triin Kirss Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO konflikt, eskalatsioon, lahendamine, lepitamine
Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid Eva Vahtramäe Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Tarbija ostukäitumine
Ametlik kirjalik suhtlemine Kristiina Klaas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO asjaajamine, protokoll, dokument, akt, käskkiri, cv
Seikluskasvatus Airi Mitendorf Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO seikluskasvatus, elamuspedagoogika
Ärieetika Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO juhtimise eetika, reklaami eetika, tarbijasuhete eetika
Personalivaliku meetodid Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO personal, personali valik, meetod
Regionaalökonoomika Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO regionaalökonoomika mõiste, institutsioonid, majanduspiirkonnad
Näo- ja kehahooldustooted Liina Maasik Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Kehahooldustoodete keemia, koostis, märgistus, kasutamine
Personali koolitus ja arendamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO koolitus, arendamine, personal
Veebipõhine palgakalkulaator - tabelarvutusprogrammi funktsioonide näidetega Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO tabelarvutusprogramm, funktsioon, palgaarvestus
GIMP tutvustus Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO GIMP, põhioperatsioonid, video, tööriistad, menüü
Võlgade sissenõudmine Laivi Annus-Anijärv Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO võlaõigus
Tulemusi 1 - 25  4628
Lehekülgi 1  186
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.