Õppematerjalid repositooriumisse

Teade E-õppe repositooriumi kasutajale!

 

Alates 01.07.2020 ei ole E-õppe repositoorium enam kasutajatele kättesaadav. E-õppe repositpoorium on vananenud keskkond, mida edaspidi ei arendata ega hooldata.
Kui Sa oled seni oma õppematerjali hoiustanud E-õppe repositooriumis, siis nüüd palume Sul tõsta oma materjalid üle E-koolikotti aadressil e-koolikott.ee.

 

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis sisaldab õppematerjale lasteaedadele, koolidele ja kutsekoolidele. E-koolikott võimaldab õpetajatel rikastada ainetunde kaasaegsete õppematerjalidega, õpilastel iseseisvalt erinevate õppematerjalide toel õppida ning lapsevanematel vajadusel oma lapsi abistada.

Kindlasti jälgi, et Sinu materjal, mille Sa E-koolikotti tõstad, oleks ajakohane ja uuendatud!

 

Kui E-õppe repositooriumis sai materjalidele valida mistahes litsentsi, siis E-koolikotis olevad materjalid on kõik CC BY SA 3.0 litsentsiga (loe lähemalt E-koolikoti avalehelt).

Küsimuste korral võta palun ühendust e-koolikott@hitsa.ee


Repositoorium
Tulemusi 1 - 25  4628
Lehekülgi 1  186
Materjali nimi Autor Kooli nimi Materjali tüüp Võtmesõnad
Iluoperatsioonid programmiga GIMP Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO arvutigraafika, fototöötlus, GIMP, vabavara
Väljundlogistika Pertti PÄrna Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO väljundlogistika
Keskmise töötasu arvutamise erisused Ave Nukka Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO puhkusetasu, haigushüvitis, õppepuhkus, keskmine kalendripäevatasu, keskmine tööpäevatasu
Võlanõustamine Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO võlgade ennetamine, eelarvestamine, säästmine, majanduslik toimetulek, võlanõustamine
Ettevõtlusteater II Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO ettevõtlus, teater, äriidee, käibekapitali puudumine, äriinglid
Kindlustus Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO kindlustus, kindlustuse põhitegevus, kindlustuspreemia, poliis, soodustatud isik, kindlustuse ajalugu
Äriplaan Eva Vahtramäe Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO äriplaan
Sisendlogistika Pertti PÄrna Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO logistika, sisendlogistika, hankelogistika
Kuulsad vürtsid, ürdid ja kastmed Liina Maasik Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Maitsestamiskaubad
Veebikujunduse alused Lia Valdek Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Veeb, veebileht, kujundus
Töötajate hüvitamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Töötajate hüvitamine, töö tasustamine, tasupakett, tasustamissüsteem
Andragoogika Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO andragoogika, täiskasvanud õppija
Personali hindamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO personali hindamine, personali hindamise meetodid, võrdlevad meetodid, eesmärgistamine 360 kraadi tagasiside
Konfliktijuhtimine Triin Kirss Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO konflikt, eskalatsioon, lahendamine, lepitamine
Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid Eva Vahtramäe Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Tarbija ostukäitumine
Ametlik kirjalik suhtlemine Kristiina Klaas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO asjaajamine, protokoll, dokument, akt, käskkiri, cv
Seikluskasvatus Airi Mitendorf Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO seikluskasvatus, elamuspedagoogika
Ärieetika Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO juhtimise eetika, reklaami eetika, tarbijasuhete eetika
Personalivaliku meetodid Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO personal, personali valik, meetod
Regionaalökonoomika Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO regionaalökonoomika mõiste, institutsioonid, majanduspiirkonnad
Näo- ja kehahooldustooted Liina Maasik Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Kehahooldustoodete keemia, koostis, märgistus, kasutamine
Personali koolitus ja arendamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO koolitus, arendamine, personal
Veebipõhine palgakalkulaator - tabelarvutusprogrammi funktsioonide näidetega Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO tabelarvutusprogramm, funktsioon, palgaarvestus
GIMP tutvustus Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO GIMP, põhioperatsioonid, video, tööriistad, menüü
Võlgade sissenõudmine Laivi Annus-Anijärv Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO võlaõigus
Tulemusi 1 - 25  4628
Lehekülgi 1  186
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.