Õppematerjalid repositooriumisse

Kui Sul on õppematerjale, mida tahaksid hoiustada ja teistelegi mugavalt kättesaadavaks teha, oled just õiges kohas. Oodatud on ka mahukamad materjalid (videod, animatsioonid jmt).

Repositoorium on koht, kuhu oma õppematerjalid üles seada ning kust endale vajalikku materjali otsida. Siit leiab huvitavaid õppematerjale erinevates formaatides erinevate valdkondade kohta nii teoreetilises kui praktilises võtmes.

Õppematerjali otsimiseks on võimalik kasutada kaht tüüpi otsingut: materjali metaandmete alusel või sõnapilvest.
Iga materjali saab hinnata, kommenteerida ning märkida selle kasutamist.

Kõik õppematerjalid on varustatud Creative Commonsi litsentsiga. Veendu esmalt, kuidas on paika pandud konkreetse õppematerjali kasutamisõigused.


Repositoorium
Tulemusi 1 - 25  4595
Lehekülgi 1  184
Materjali nimi Autor Kooli nimi Materjali tüüp Võtmesõnad
Karistusõiguse üldosa III Ülle Vanaisak Sisekaitseakadeemia ÕO karistamine
Karistusõiguse üldosa II Ülle Vanaisak Sisekaitseakadeemia ÕO süüteokoosseis, süü, õigusvastasuse välistamine
Karistusõiguse üldosa I Ülle Vanaisak Sisekaitseakadeemia ÕO karistusseadustiku üldosa
Ettevõtlusõpetus Annely Lilleorg Tartu Ülikool eM Ettevõtte alustamine, inimese erinevad rollid majanduses, ettevõtte raamatupidamine, konkurents ettevõtluses, tööjõud ja tööhõive, ärieetika
Vaegkuuljate ja kurtide õpetamist toetavad vahendid Katriin Orason Viljandi Kutseõppekeskus ÕO vaegkuuljad, õppematerjalide kohandamine, subtiitrid, linkimine, slaidivahetus märguanne, piltjuhend
Matemaatiline analüüs I Mathcadi keskkonnas Mati Heinloo Eesti Maaülikool ÕO MathCAD, matemaatiline analüüs
LEGO Mindstorms EV3 algajatele ning robotiehituse ja teadustegevuste tarkvara tutvustus. Janika Leoste Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO koolirobootika, LEGO Mindstorms, robootikavõistlus
LEGO Education robootika ja arendavad klotsid lasteaedadele ja algkoolidele Janika Leoste Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO LEGO WeDo, koolirobootika, LEGO Mindstorms, robootikavõistlus, LEGO StoryStarter, LEGO MoreToMath, LEGO LearnToLearn, LEGO Machines&Mechanisms, LEGO BuildToExpress
LEGO Mindstorms NXT/EV3 Rohelise linna väljakutse, robootikaringi käivitamiseks ja võistlusteks valmistumiseks Janika Leoste Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO koolirobootika, LEGO Mindstorms, robootikavõistlus
Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel Egle Kampus Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus eM uurimistöö
Mathcad algajaile Mati Heinloo Eesti Maaülikool ÕO MathCAD
LEGO Mindstorms EV3 Kosmose väljakutse, robootikaringi käivitamiseks ja võistlusteks valmistumiseks Janika Leoste Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO LEGO robootika, FLL, Jr.FLL, WeDo, EV3, Mindstorms, NXT, robotics, learning by doing
Tuleviku Õpetaja: eelmoodul Õpetaja pädevused digiajastul Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskus eM tulevikuopetaja, tulevikuõpetaja, digiajastu, koolitusprogramm, digitaalnearengumapp, arengumapp
LEGO Mindstorms EV3 algajatele ning robotiehituse ja teadustegevuste tarkvara tutvustus Janika Leoste Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO koolirobootika, LEGO Mindstorms, robootikavõistlus
Tootmisprotsessid ja -seadmed Tauno Otto Tallinna Tehnikaülikool eM tootmisseadmed, tootmisprotsessid, APJ seadmed
Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil Mari Tõnisson Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus eM HEV, hariduslik erivajadus
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika Paavo Kuuseok Tallinna Tehnikaülikool eM kirjeldav statistika, statistiline analüüs
Videoklipid e-kursuse "Matemaatiline analüüs I" illustreerimiseks Mati Heinloo Eesti Maaülikool eM matemaatiline analüüs, mehaanika
Võimlemine töökohal Kaja Hermlin Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO tervishoid
Suupistest eineni Silvi Pihlakas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO kokandus
Rahvusköök Silvi Pihlakas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO kokandus
Videokonverentsi kasutamine õppetöös Karin Ruul Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO videokonverents
MEELega Kadi Pajupuu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO värvusõpetus
Aiakujundamine Katrin Uurman Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ÕO aiandus
Luule kujundlikkus Linda Püssa Eesti Maaülikool ÕO kirjandus, luule, luuleanalüüs
Tulemusi 1 - 25  4595
Lehekülgi 1  184
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.