Õppematerjalid repositooriumisse

Kui Sul on õppematerjale, mida tahaksid hoiustada ja teistelegi mugavalt kättesaadavaks teha, oled just õiges kohas. Oodatud on ka mahukamad materjalid (videod, animatsioonid jmt).

Repositoorium on koht, kuhu oma õppematerjalid üles seada ning kust endale vajalikku materjali otsida. Siit leiab huvitavaid õppematerjale erinevates formaatides erinevate valdkondade kohta nii teoreetilises kui praktilises võtmes.

Õppematerjali otsimiseks on võimalik kasutada kaht tüüpi otsingut: materjali metaandmete alusel või sõnapilvest.
Iga materjali saab hinnata, kommenteerida ning märkida selle kasutamist.

Kõik õppematerjalid on varustatud Creative Commonsi litsentsiga. Veendu esmalt, kuidas on paika pandud konkreetse õppematerjali kasutamisõigused.


Repositoorium
Tulemusi 1 - 25  4628
Lehekülgi 1  186
Materjali nimi Autor Kooli nimi Materjali tüüp Võtmesõnad
Iluoperatsioonid programmiga GIMP Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO arvutigraafika, fototöötlus, GIMP, vabavara
Väljundlogistika Pertti PÄrna Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO väljundlogistika
Keskmise töötasu arvutamise erisused Ave Nukka Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO puhkusetasu, haigushüvitis, õppepuhkus, keskmine kalendripäevatasu, keskmine tööpäevatasu
Võlanõustamine Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO võlgade ennetamine, eelarvestamine, säästmine, majanduslik toimetulek, võlanõustamine
Ettevõtlusteater II Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO ettevõtlus, teater, äriidee, käibekapitali puudumine, äriinglid
Kindlustus Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO kindlustus, kindlustuse põhitegevus, kindlustuspreemia, poliis, soodustatud isik, kindlustuse ajalugu
Äriplaan Eva Vahtramäe Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO äriplaan
Sisendlogistika Pertti PÄrna Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO logistika, sisendlogistika, hankelogistika
Kuulsad vürtsid, ürdid ja kastmed Liina Maasik Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Maitsestamiskaubad
Veebikujunduse alused Lia Valdek Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Veeb, veebileht, kujundus
Töötajate hüvitamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Töötajate hüvitamine, töö tasustamine, tasupakett, tasustamissüsteem
Andragoogika Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO andragoogika, täiskasvanud õppija
Personali hindamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO personali hindamine, personali hindamise meetodid, võrdlevad meetodid, eesmärgistamine 360 kraadi tagasiside
Konfliktijuhtimine Triin Kirss Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO konflikt, eskalatsioon, lahendamine, lepitamine
Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid Eva Vahtramäe Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Tarbija ostukäitumine
Ametlik kirjalik suhtlemine Kristiina Klaas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO asjaajamine, protokoll, dokument, akt, käskkiri, cv
Seikluskasvatus Airi Mitendorf Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO seikluskasvatus, elamuspedagoogika
Ärieetika Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO juhtimise eetika, reklaami eetika, tarbijasuhete eetika
Personalivaliku meetodid Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO personal, personali valik, meetod
Regionaalökonoomika Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO regionaalökonoomika mõiste, institutsioonid, majanduspiirkonnad
Näo- ja kehahooldustooted Liina Maasik Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO Kehahooldustoodete keemia, koostis, märgistus, kasutamine
Personali koolitus ja arendamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO koolitus, arendamine, personal
Veebipõhine palgakalkulaator - tabelarvutusprogrammi funktsioonide näidetega Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO tabelarvutusprogramm, funktsioon, palgaarvestus
GIMP tutvustus Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO GIMP, põhioperatsioonid, video, tööriistad, menüü
Võlgade sissenõudmine Laivi Annus-Anijärv Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ÕO võlaõigus
Tulemusi 1 - 25  4628
Lehekülgi 1  186
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.