Õppematerjalid repositooriumisse

Kui Sul on õppematerjale, mida tahaksid hoiustada ja teistelegi mugavalt kättesaadavaks teha, oled just õiges kohas. Oodatud on ka mahukamad materjalid (videod, animatsioonid jmt).

Repositoorium on koht, kuhu oma õppematerjalid üles seada ning kust endale vajalikku materjali otsida. Siit leiab huvitavaid õppematerjale erinevates formaatides erinevate valdkondade kohta nii teoreetilises kui praktilises võtmes.

Õppematerjali otsimiseks on võimalik kasutada kaht tüüpi otsingut: materjali metaandmete alusel või sõnapilvest.
Iga materjali saab hinnata, kommenteerida ning märkida selle kasutamist.

Kõik õppematerjalid on varustatud Creative Commonsi litsentsiga. Veendu esmalt, kuidas on paika pandud konkreetse õppematerjali kasutamisõigused.


Repositoorium - Vaata
Materjali nimi
-/5
Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil
Kool Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Materjali tüüp: E-kursuse materjal
Lühikirjeldus: Tutvustada ühe hariduslike erivajadustega (HEV) laste allrühma - õpiraskusega õpilase - iseärasusi, õpetamiseks vajaliku jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi nimetatud sihtrühma õppetöö toetamisel.
Õppekava: Haridustehnoloogia
Sihtrühm: Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning hariduse erispetsialistid (eripedagoogid, logopeedid)
 
E-kursuse materjali/õpiobjekti tüüp:
Foto/pilt
Graafik
Harjutus/Ülesanne
Hüpertekstidokument (veebileht)
Videoloeng
Viited
E-kursuse materjali/õpiobjekti ulatus: Õppeaine/kursus
Raskusaste: Keskmine
Õpetamise keel: Eesti
 
Võtmesõnad: HEV, hariduslik erivajadus
Programm: Puudub
 
Autor
Nimi Kool Amet
Mari Tõnisson (Autor) Muu õpetaja
Hene Binsol Muu õppealajuhataja
 
Failid

01. Hariduslike erivajadustega õpilase arengu toetamine (Kaja Plado).mp4 (84,31 MiB)

Eelvaade Peida

02. Õpilase erivajaduste kaardistamine (Hene Binsol).mp4 (51,2 MiB)

Eelvaade Peida

03. Õpilase individuaalse jälgimise kaart.pdf (75,41 KiB)

04. Individuaalse arengu jälgimise kaart erinevates rühmaliikides.rtf (92,59 KiB)

05. Nõustamise kooliväline tasand (Hene Binsol).pdf (121,56 KiB)

06. Teksti analüüs ja kohandamine (Kaja Plado).mp4 (60,36 MiB)

Eelvaade Peida

07. Teksti lihtsustamine ja kohandamine (Hene Binsol).pdf (52,21 KiB)

08. Sidusa teksti loome ja jutustamine (Kaja Plado).mp4 (37,38 MiB)

Eelvaade Peida

09. Töövõtted (Kaja Plado).pdf (1,63 MiB)

10. bubbl.us juhend (Mari Tõnisson).mp4 (20,37 MiB)

Eelvaade Peida

11 Makebuttons (Tuuli Koitjärv).mp4 (27,21 MiB)

Eelvaade Peida

12. GoogleDrive - dokumendi loomine, laadimine, jagamine (Mari Tõnisson).pdf (1,13 MiB)

13. GoogleDrive - skeemi_joonise koostamine (Mari Tõnisson).pdf (257,83 KiB)

14. learningapps.org juhend (Mari Tõnisson).pdf (852,02 KiB)

15. spellic.com juhend (Mari Tõnisson).pdf (748,03 KiB)

16. purposegames.com juhend (Tiia Salm).pdf (600,4 KiB)

17. kubbu.com juhend (Merike Hein).pdf (1,31 MiB)

18 SEN Teacher juhend (Mari Tõnisson).pdf (499,53 KiB)

 
Creative Commonsi litsents
See töö on litsentsi all Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) .
Avaldatud: 2014-12-12 18:28 (Egle Kampus)
Muudetud: 2016-12-13 09:25 (Mari Tõnisson)
HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Inimesed, kes seda őpiobjekti/e-kursuse materjali kasutavad (0):

Ükski kasutaja ei ole teavitanud, et seda objekti/materjali kasutab. Kui kasutad seda objekti/materjali, logi sisse ja anna sellest teistele teada.

Kommentaarid (0):

Kommentaarid puuduvad.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.