Õppematerjalid repositooriumisse

Kui Sul on õppematerjale, mida tahaksid hoiustada ja teistelegi mugavalt kättesaadavaks teha, oled just õiges kohas. Oodatud on ka mahukamad materjalid (videod, animatsioonid jmt).

Repositoorium on koht, kuhu oma õppematerjalid üles seada ning kust endale vajalikku materjali otsida. Siit leiab huvitavaid õppematerjale erinevates formaatides erinevate valdkondade kohta nii teoreetilises kui praktilises võtmes.

Õppematerjali otsimiseks on võimalik kasutada kaht tüüpi otsingut: materjali metaandmete alusel või sõnapilvest.
Iga materjali saab hinnata, kommenteerida ning märkida selle kasutamist.

Kõik õppematerjalid on varustatud Creative Commonsi litsentsiga. Veendu esmalt, kuidas on paika pandud konkreetse õppematerjali kasutamisõigused.


Repositoorium - Vaata
Materjali nimi
-/5
LEGO Mindstorms EV3 algajatele ning robotiehituse ja teadustegevuste tarkvara tutvustus.
Kool Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Materjali tüüp: Õpiobjekt
Lühikirjeldus: Koolitusel ehitatakse valmis 2 robotit ja programmeeritakse need liikuma. Koolituse läbinu tunneb kõiki EV3 andureid, toimimispõhimõtteid ja omab arusaama programmeerimiskeskkonnast. Koolituse läbinu on suuteline klassis läbi viima tarkvaras loodud ülesandeid ja ehitama näidismudeleid. Koolitusel tutvutakse tarkvara võimalustega ning ehitatakse valmis 2 mudelit ja programmeeritakse need ära.
Koolituse läbinu oskab kasutusele võtta robotiehituse ja teadustegevuste tarkvara paketid.
Õppekava: Koolirobootika LEGO baasil
Sihtrühm: Algkoolide, põhikoolide õpetajad (sh füüsika, matemaatika, teadusõpe)
 
E-kursuse materjali/õpiobjekti tüüp:
Dokument
Harjutus/Ülesanne
Loeng
Sisupakett
Slaidid
E-kursuse materjali/õpiobjekti ulatus: Teema
Raskusaste: Lihtne
Õpetamise keel: Eesti
 
Võtmesõnad: koolirobootika, LEGO Mindstorms, robootikavõistlus
Programm: Muu
 
Autor
Nimi Kool Amet
Janika Leoste (Autor) Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Koolitaja
 
Failid

..

01_LEGO_EV3_algope.pdf (8,4 MiB)

02_LEGO_disain.pdf (3,04 MiB)

03_LME teadustegevuste paketi tutvustus.pdf (3,32 MiB)

EV3_Algope.ev3 (173,3 KiB)

loe_mind!.txt (1,16 KiB)

 
Creative Commonsi litsents
See töö on litsentsi all Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti (CC BY-NC-ND 3.0 EE) .
Avaldatud: 2015-03-04 11:43 (Janika Leoste)
Muudetud: 2015-05-31 16:39 (Janika Leoste)
HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Inimesed, kes seda őpiobjekti/e-kursuse materjali kasutavad (0):

Ükski kasutaja ei ole teavitanud, et seda objekti/materjali kasutab. Kui kasutad seda objekti/materjali, logi sisse ja anna sellest teistele teada.

Kommentaarid (1):

EV3_Algõpe.zip sisalduvaid materjale oleme kasutanud erinevate ülesannete lahendamiseks robootika huviringis. Oleme printinud klassi ka vastavad kaustad, mis hõlbustavad õpilastel informatsiooni leidmist.
Kirli Saks 2016-03-29 17:56
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.