Õppematerjalid repositooriumisse

Kui Sul on õppematerjale, mida tahaksid hoiustada ja teistelegi mugavalt kättesaadavaks teha, oled just õiges kohas. Oodatud on ka mahukamad materjalid (videod, animatsioonid jmt).

Repositoorium on koht, kuhu oma õppematerjalid üles seada ning kust endale vajalikku materjali otsida. Siit leiab huvitavaid õppematerjale erinevates formaatides erinevate valdkondade kohta nii teoreetilises kui praktilises võtmes.

Õppematerjali otsimiseks on võimalik kasutada kaht tüüpi otsingut: materjali metaandmete alusel või sõnapilvest.
Iga materjali saab hinnata, kommenteerida ning märkida selle kasutamist.

Kõik õppematerjalid on varustatud Creative Commonsi litsentsiga. Veendu esmalt, kuidas on paika pandud konkreetse õppematerjali kasutamisõigused.


Repositoorium - Vaata
Materjali nimi
-/5
Mehhatroonika ja robootika II aste
Kool Tallinna Tehnikaülikool
Materjali tüüp: E-kursuse materjal
Lühikirjeldus: Koolitus tutvustab RÕK valikainet Mehhatroonika ja Robootika ning valmistab õpetajad ette
selle õppeaine läbi viimiseks II tasemel kasutades Robootika Kodulaborit.
Õppekava: Õpetajakoolitus
Sihtrühm: põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduse taseme õpetajad
 
E-kursuse materjali/õpiobjekti tüüp:
Dokument
Foto/pilt
Harjutus/Ülesanne
Loeng
Sisupakett
Slaidid
E-kursuse materjali/õpiobjekti ulatus: Õppeaine/kursus
Raskusaste: Keskmine
Õpetamise keel: Eesti
 
Võtmesõnad: robootika, mehhatroonika, programmeerimine, joonejälgimine, joonejärgimine
E-kursuse materjali/õpiobjekti aadress (URL):
Programm: Puudub
 
Autor
Nimi Kool Amet
Raivo Sell (Autor) Tallinna Tehnikaülikool vanemteadur
 
Failid

Didaktika.pdf (1,29 MiB)

LTT Robootika töövihik v2.0_p.pdf (6,08 MiB)

LTT Robootika õpetajaraamat 2.0_p.pdf (6,6 MiB)

Robootika_kodulabor_III_tehniline_ylevaade_p.pdf (4,94 MiB)

TL_roboti_kaldtee.pdf (742 KiB)

TL_roboti_liikumiskiirus.pdf (643,21 KiB)

 
Creative Commonsi litsents
See töö on litsentsi all Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) .
Avaldatud: 2015-09-25 09:27 (Raivo Sell)
Muudetud: 2017-11-28 06:34 (Argo Ilves)
HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Inimesed, kes seda őpiobjekti/e-kursuse materjali kasutavad (0):

Ükski kasutaja ei ole teavitanud, et seda objekti/materjali kasutab. Kui kasutad seda objekti/materjali, logi sisse ja anna sellest teistele teada.

Kommentaarid (0):

Kommentaarid puuduvad.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.