Õppematerjalid repositooriumisse

Teade E-õppe repositooriumi kasutajale!

 

Alates 01.07.2020 ei ole E-õppe repositoorium enam kasutajatele kättesaadav. E-õppe repositoorium on vananenud keskkond, mida edaspidi ei arendata ega hooldata ning repositooriumis olev sisu arhiveeritakse. 

HITSA on kohustatud hoiustama kõiki BeSt ja VANKeR projekti raames loodud materjale kuni 31.12.2025. 

 

Kui Sa oled seni oma õppematerjali hoiustanud E-õppe repositooriumis, siis nüüd palume Sul tõsta oma materjalid üle E-koolikotti aadressil e-koolikott.ee. Materjali uuendamisel ja ümber tõstmisel ära unusta lisada ka projekti logosid!

 

Õppematerjalide ületõstmine on vajalik eelkõige selleks, et need oleks kasutatavad ka tulevikus.

 

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis sisaldab õppematerjale lasteaedadele, koolidele ja kutsekoolidele. E-koolikott võimaldab õpetajatel rikastada ainetunde kaasaegsete õppematerjalidega, õpilastel iseseisvalt erinevate õppematerjalide toel õppida ning lapsevanematel vajadusel oma lapsi abistada.

Kindlasti jälgi, et Sinu materjal, mille Sa E-koolikotti tõstad, oleks ajakohane ja uuendatud!

 

Kui E-õppe repositooriumis sai materjalidele valida mistahes litsentsi, siis E-koolikotis olevad materjalid on kõik CC BY SA 3.0 litsentsiga. Kui te ei nõustu E-koolikoti litsentsivalikuga, siis soovitame teil materjal üles laadida endale sobivasse failihaldusüsteemi.

Küsimuste korral võta palun ühendust e-postil e-koolikott@hitsa.ee


Repositoorium - Vaata
Materjali nimi
-/5
Kaasaegsed tekstiilmaterjalid - Modern Textile Materials
Kool Tallinna Tehnikakõrgkool
Materjali tüüp: E-kursuse materjal
Lühikirjeldus: E-kursus HITSA Moodle keskkonnas sisaldab rohke pildimaterjaliga ja muude erinevate lisadega loengumaterjale, teste, referaadi ja ettekande koostamise juhendi, praktiliste tööde juhendid, foorumit õppetöös ette tulevate küsimuste lahendamiseks.
Õppekava: Tehnology of Wood and Plastic
Sihtrühm: TTÜ üliõpilased
 
E-kursuse materjali/õpiobjekti tüüp:
Arutlev tekst/Juhtumi kirjeldus
Foto/pilt
Harjutus/Ülesanne
Slaidid
Test
Videoloeng
E-kursuse materjali/õpiobjekti ulatus: Õppeaine/kursus
Raskusaste: Keskmine
Õpetamise keel: Inglise
 
Võtmesõnad: tekstiilmaterjalid, lausmaterjalid, liitmaterjalid
Programm: Puudub
Seotud taotlusega: Kaasaegsed tekstiilmaterjalid - Modern Textile Materials
 
Autor
Nimi Kool Amet
Tiia Plamus (Autor) Tallinna Tehnikaülikool lektor
Heljut Kalda Tallinna Tehnikakõrgkool dotsent
 
Failid

Action Plan_spring_2016.pdf (32,08 KiB)

Educational videos.html (332 B)

E-kursuse KMT0440 esitlus.pdf (471,54 KiB)

Learning Guide_spring_2016.pdf (23,92 KiB)

Practical work guides.zip (384,16 KiB)

Sirvi

 
Creative Commonsi litsents
See töö on litsentsi all Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti (CC BY-NC-ND 3.0 EE) .
Avaldatud: 2015-11-04 10:54 (Heljut Kalda)
Muudetud: 2015-11-05 11:50 (Heljut Kalda)
HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Inimesed, kes seda őpiobjekti/e-kursuse materjali kasutavad (0):

Ükski kasutaja ei ole teavitanud, et seda objekti/materjali kasutab. Kui kasutad seda objekti/materjali, logi sisse ja anna sellest teistele teada.

Kommentaarid (0):

Kommentaarid puuduvad.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.