Õppematerjalid repositooriumisse

Teade E-õppe repositooriumi kasutajale!

 

Alates 01.07.2020 ei ole E-õppe repositoorium enam kasutajatele kättesaadav. E-õppe repositoorium on vananenud keskkond, mida edaspidi ei arendata ega hooldata ning repositooriumis olev sisu arhiveeritakse. 

HITSA on kohustatud hoiustama kõiki BeSt ja VANKeR projekti raames loodud materjale kuni 31.12.2025. 

 

Kui Sa oled seni oma õppematerjali hoiustanud E-õppe repositooriumis, siis nüüd palume Sul tõsta oma materjalid üle E-koolikotti aadressil e-koolikott.ee. Materjali uuendamisel ja ümber tõstmisel ära unusta lisada ka projekti logosid!

 

Õppematerjalide ületõstmine on vajalik eelkõige selleks, et need oleks kasutatavad ka tulevikus.

 

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis sisaldab õppematerjale lasteaedadele, koolidele ja kutsekoolidele. E-koolikott võimaldab õpetajatel rikastada ainetunde kaasaegsete õppematerjalidega, õpilastel iseseisvalt erinevate õppematerjalide toel õppida ning lapsevanematel vajadusel oma lapsi abistada.

Kindlasti jälgi, et Sinu materjal, mille Sa E-koolikotti tõstad, oleks ajakohane ja uuendatud!

 

Kui E-õppe repositooriumis sai materjalidele valida mistahes litsentsi, siis E-koolikotis olevad materjalid on kõik CC BY SA 3.0 litsentsiga. Kui te ei nõustu E-koolikoti litsentsivalikuga, siis soovitame teil materjal üles laadida endale sobivasse failihaldusüsteemi.

Küsimuste korral võta palun ühendust e-postil e-koolikott@hitsa.ee


Repositoorium - Vaata
Materjali nimi
-/5
Tootearendus toitlustusettevõttes
Kool Tallinna Tehnikaülikool
Materjali tüüp: E-kursuse materjal
Lühikirjeldus: Kursuse väljundiks on kujundada arusaam toitlustusettevõtte tootearendusest kui protsessist. Õpiobjekt kujundab menüü koostamisel analüüsioskust.
Õppekava: Turismi- ja toitlustuskorraldus
Sihtrühm: üliõpilased
 
E-kursuse materjali/õpiobjekti tüüp:
Loeng
Videoloeng
Viited
E-kursuse materjali/õpiobjekti ulatus: Alamteema
Raskusaste: Keskmine
Õpetamise keel: Eesti
 
Võtmesõnad: totearendus
Programm: Puudub
Seotud taotlusega: Tootearendus toitlustusettevõttes
 
Autor
Nimi Kool Amet
Eeve KÄrblane (Autor) Tallinna Tehnikaülikool Toiduainete tehnoloogia lektor
 
Failid

(Menüü kui turundusvahend, menüü koostamine ja kirjeldamine.pdf (31 KiB)

Sissejuhatus_Tootearendus toitlustusettevõttes.pdf (28,56 KiB)

Viited loenguvideole.txt (291 B)

 
Creative Commonsi litsents
See töö on litsentsi all Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti (CC BY-NC-ND 3.0 EE) .
Avaldatud: 2015-11-06 17:01 (Eeve KÄrblane)
Muudetud: 2015-11-06 17:07 (Eeve KÄrblane)
HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Inimesed, kes seda őpiobjekti/e-kursuse materjali kasutavad (0):

Ükski kasutaja ei ole teavitanud, et seda objekti/materjali kasutab. Kui kasutad seda objekti/materjali, logi sisse ja anna sellest teistele teada.

Kommentaarid (0):

Kommentaarid puuduvad.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.