Õppematerjalid repositooriumisse

Teade E-õppe repositooriumi kasutajale!

 

Alates 01.07.2020 ei ole E-õppe repositoorium enam kasutajatele kättesaadav. E-õppe repositoorium on vananenud keskkond, mida edaspidi ei arendata ega hooldata ning repositooriumis olev sisu arhiveeritakse. 

HITSA on kohustatud hoiustama kõiki BeSt ja VANKeR projekti raames loodud materjale kuni 31.12.2025. 

 

Kui Sa oled seni oma õppematerjali hoiustanud E-õppe repositooriumis, siis nüüd palume Sul tõsta oma materjalid üle E-koolikotti aadressil e-koolikott.ee. Materjali uuendamisel ja ümber tõstmisel ära unusta lisada ka projekti logosid!

 

Õppematerjalide ületõstmine on vajalik eelkõige selleks, et need oleks kasutatavad ka tulevikus.

 

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis sisaldab õppematerjale lasteaedadele, koolidele ja kutsekoolidele. E-koolikott võimaldab õpetajatel rikastada ainetunde kaasaegsete õppematerjalidega, õpilastel iseseisvalt erinevate õppematerjalide toel õppida ning lapsevanematel vajadusel oma lapsi abistada.

Kindlasti jälgi, et Sinu materjal, mille Sa E-koolikotti tõstad, oleks ajakohane ja uuendatud!

 

Kui E-õppe repositooriumis sai materjalidele valida mistahes litsentsi, siis E-koolikotis olevad materjalid on kõik CC BY SA 3.0 litsentsiga. Kui te ei nõustu E-koolikoti litsentsivalikuga, siis soovitame teil materjal üles laadida endale sobivasse failihaldusüsteemi.

Küsimuste korral võta palun ühendust e-postil e-koolikott@hitsa.ee


Repositoorium - Vaata
Materjali nimi
-/5
Makroökonoomika põhikursus
Kool Tallinna Tehnikaülikool
Materjali tüüp: E-kursuse materjal
Lühikirjeldus: Makroökonoomika põhikursus TET0020 kuulub alusõppe ainete hulka ning on sisuliseks jätkuks ainele TET0010 mikroökonoomika põhikursus. Aine tegeleb makromajanduse toimimise üldiste seaduspärasuste ja majandusmehhanismide tundmaõppimisega, näidates makromajanduslike mudelite põhiolemust, selgitades selliste makromajanduslike kõrvalekallete nagu inflatsioon ja tööpuudus, majandustsüklid tekkepõhjusi, analüüsides riigi majanduspoliitika teostamise vahendeid ja vastuolulisi lähenemisi majanduse põhiprobleemidele ning nende lahendustele. Üliõpilased rakendavad majandusteoreetilisi teadmisi majanduse analüüsimisel ja probleemülesannete lahendamisel
Õppekava: TAAB02/15 ja TABB02/09
Sihtrühm: majandusteaduskonna bakalaureuse õppekava üliõpilased
 
E-kursuse materjali/õpiobjekti tüüp:
Foto/pilt
Graafik
Harjutus/Ülesanne
Joonis
Loeng
Slaidid
Test
Video
Videoloeng
Viited
E-kursuse materjali/õpiobjekti ulatus: Õppeaine/kursus
Raskusaste: Keskmine
Õpetamise keel: Eesti
 
Võtmesõnad: makroökonoomika, makromudelid
Programm: Muu
Seotud taotlusega: Makroökonoomika põhikursus
 
Autor
Nimi Kool Amet
Avo Org (Autor) Tallinna Tehnikaülikool lektor
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
 
Failid

01_Õpijuhis_TET0020_makroökonoomika.pdf (248,76 KiB)

02_Tegevuskava_TET0020_makroökonoomika.pdf (678,03 KiB)

04_teema_1_MAKRO AINE ja POHINAITAJAD _loengukonspekt.pdf (1,37 MiB)

05_teema_1_MAKROÖKONOOMIKA AINE JA PÕHINÄITAJAD_loenguslaidid.pdf (7,81 MiB)

06_teema_1_osa_1_loengusalvestis.mp4 (23,1 MiB)

Eelvaade Peida

07_teema_1_tunnikontroll_näidis.pdf (197,94 KiB)

08_teema_4_AVATUD_MAJANDUS_loengukonspekt.pdf (1,46 MiB)

09_teema_4_AVATUD MAJANDUS_loenguslaidid.pdf (5,52 MiB)

10_teema_4_AVATUD MAJANDUS_ylesanded.pdf (457,63 KiB)

11_teema_4_tunnikontroll_valikvastused_MOODLE.htm (60,19 KiB)

 
Creative Commonsi litsents
See töö on litsentsi all Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) .
Avaldatud: 2015-12-01 07:31 (Avo Org)
Muudetud: 2015-12-01 12:06 (Valdek Putkemaa)
HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Inimesed, kes seda őpiobjekti/e-kursuse materjali kasutavad (0):

Ükski kasutaja ei ole teavitanud, et seda objekti/materjali kasutab. Kui kasutad seda objekti/materjali, logi sisse ja anna sellest teistele teada.

Kommentaarid (0):

Kommentaarid puuduvad.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.