Õppematerjalid repositooriumisse

Teade E-õppe repositooriumi kasutajale!

 

Alates 01.07.2020 ei ole E-õppe repositoorium enam kasutajatele kättesaadav. E-õppe repositoorium on vananenud keskkond, mida edaspidi ei arendata ega hooldata ning repositooriumis olev sisu arhiveeritakse. 

HITSA on kohustatud hoiustama kõiki BeSt ja VANKeR projekti raames loodud materjale kuni 31.12.2025. 

 

Kui Sa oled seni oma õppematerjali hoiustanud E-õppe repositooriumis, siis nüüd palume Sul tõsta oma materjalid üle E-koolikotti aadressil e-koolikott.ee. Materjali uuendamisel ja ümber tõstmisel ära unusta lisada ka projekti logosid!

 

Õppematerjalide ületõstmine on vajalik eelkõige selleks, et need oleks kasutatavad ka tulevikus.

 

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis sisaldab õppematerjale lasteaedadele, koolidele ja kutsekoolidele. E-koolikott võimaldab õpetajatel rikastada ainetunde kaasaegsete õppematerjalidega, õpilastel iseseisvalt erinevate õppematerjalide toel õppida ning lapsevanematel vajadusel oma lapsi abistada.

Kindlasti jälgi, et Sinu materjal, mille Sa E-koolikotti tõstad, oleks ajakohane ja uuendatud!

 

Kui E-õppe repositooriumis sai materjalidele valida mistahes litsentsi, siis E-koolikotis olevad materjalid on kõik CC BY SA 3.0 litsentsiga. Kui te ei nõustu E-koolikoti litsentsivalikuga, siis soovitame teil materjal üles laadida endale sobivasse failihaldusüsteemi.

Küsimuste korral võta palun ühendust e-postil e-koolikott@hitsa.ee


Repositoorium - Vaata
Materjali nimi
-/5
Statistika
Kool Tallinna Tehnikaülikool
Materjali tüüp: E-kursuse materjal
Lühikirjeldus: esitlus
Õppekava: TABB02; HAAB02
Sihtrühm: aine kuulajaskond
 
E-kursuse materjali/õpiobjekti tüüp:
Dokument
Harjutus/Ülesanne
Loeng
Sisupakett
Slaidid
Test
E-kursuse materjali/õpiobjekti ulatus: Õppeaine/kursus
Raskusaste: Lihtne
Õpetamise keel: Eesti
 
Võtmesõnad: andmeanalüüs
Programm: BeSt
Seotud taotlusega: Statistika
 
Autor
Nimi Kool Amet
Kaja Lutsoja (Autor) Tallinna Tehnikaülikool lektor
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
 
Failid

01_Opijuhis.pdf (218,63 KiB)

02_Tegevuskava.pdf (125,11 KiB)

03_Enesekontrolli test 1.pdf (175,35 KiB)

04_Enesekontrolli test.pdf (150,99 KiB)

05_Keskmised loeng 1 - loengu slaidid.pdf (972,08 KiB)

06_Sissejuhatus ainekursusesse- loengu slaidid.pdf (972,96 KiB)

07_Lugemisjuhend 9 - õpijuhis.pdf (148,81 KiB)

08_Lugemisjuhend 10 - õpijuhis.pdf (95,98 KiB)

09_Mitmese regressiooni näide - praktikumi ülesanne.pdf (639,23 KiB)

10_Multikollineaarsuse näide-praktikumi ülesanne.pdf (94,56 KiB)

11_Nähtustevahelised seosed - praktikumi ülesanded.pdf (454,95 KiB)

12_ Ühefaktoriline dispersioonanalüüs - lühikonspekt I.pdf (188,7 KiB)

13_STATISTIKA TES0020 e-kursuse esitlus.pdf (320,31 KiB)

 
Creative Commonsi litsents
See töö on litsentsi all Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti (CC BY-NC-ND 3.0 EE) .
Avaldatud: 2016-02-08 19:27 (Kaja Lutsoja)
Muudetud: 2016-02-11 12:04 (Kaja Lutsoja)
HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Inimesed, kes seda őpiobjekti/e-kursuse materjali kasutavad (0):

Ükski kasutaja ei ole teavitanud, et seda objekti/materjali kasutab. Kui kasutad seda objekti/materjali, logi sisse ja anna sellest teistele teada.

Kommentaarid (0):

Kommentaarid puuduvad.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.