Õppematerjalid repositooriumisse

Teade E-õppe repositooriumi kasutajale!

 

Alates 01.07.2020 ei ole E-õppe repositoorium enam kasutajatele kättesaadav. E-õppe repositoorium on vananenud keskkond, mida edaspidi ei arendata ega hooldata ning repositooriumis olev sisu arhiveeritakse. 

HITSA on kohustatud hoiustama kõiki BeSt ja VANKeR projekti raames loodud materjale kuni 31.12.2025. 

 

Kui Sa oled seni oma õppematerjali hoiustanud E-õppe repositooriumis, siis nüüd palume Sul tõsta oma materjalid üle E-koolikotti aadressil e-koolikott.ee. Materjali uuendamisel ja ümber tõstmisel ära unusta lisada ka projekti logosid!

 

Õppematerjalide ületõstmine on vajalik eelkõige selleks, et need oleks kasutatavad ka tulevikus.

 

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis sisaldab õppematerjale lasteaedadele, koolidele ja kutsekoolidele. E-koolikott võimaldab õpetajatel rikastada ainetunde kaasaegsete õppematerjalidega, õpilastel iseseisvalt erinevate õppematerjalide toel õppida ning lapsevanematel vajadusel oma lapsi abistada.

Kindlasti jälgi, et Sinu materjal, mille Sa E-koolikotti tõstad, oleks ajakohane ja uuendatud!

 

Kui E-õppe repositooriumis sai materjalidele valida mistahes litsentsi, siis E-koolikotis olevad materjalid on kõik CC BY SA 3.0 litsentsiga. Kui te ei nõustu E-koolikoti litsentsivalikuga, siis soovitame teil materjal üles laadida endale sobivasse failihaldusüsteemi.

Küsimuste korral võta palun ühendust e-postil e-koolikott@hitsa.ee


Repositoorium - Vaata
Materjali nimi
-/5
Operations Management
Kool Tallinna Tehnikaülikool
Materjali tüüp: E-kursuse materjal
Lühikirjeldus: Course content and objectives. Product, service and process planning. Product strategy: product development, product quality. Process strategy; relations between operations strategy and overall strategy; operations system; production methods; types of process; spetcialization; process cycle; capacity; break-even analysis; project valuation; just-in time production and purchasing. Aggregate planning. Facility location. Layout of facilities. The production plan. Material requirements planning. Scheduling and controlling projects. Quality management Maintenance
Õppekava: TVTB12/12
Sihtrühm: rahvusvahelised üliõpilased (erinevad erialad)
 
E-kursuse materjali/õpiobjekti tüüp:
Dokument
Harjutus/Ülesanne
Loeng
Slaidid
Videoloeng
E-kursuse materjali/õpiobjekti ulatus: Õppeaine/kursus
Raskusaste: Keskmine
Õpetamise keel: Inglise
 
Võtmesõnad: Operation Managment
Programm: Muu
Seotud taotlusega: Operations Management
 
Autor
Nimi Kool Amet
Jelena HartŠenko (Autor) Tallinna Tehnikaülikool lektor
Aleksandr Miina Tallinna Tehnikaülikool Dotsent, õppetooli hoidja
 
Failid

03_Seminar 2 quidelines 2016.pdf (845,72 KiB)

04_Enesekontrollitest_Forecasting.pdf (159,46 KiB)

05_Alusmall_Seminar 2.xlsx (288,5 KiB)

06_Esitlus.pdf (371,55 KiB)

07_Loeng2_Forecasting_part2_2016.pdf (4,59 MiB)

08_Loeng1_Operations management 2016 L1.pdf (683,78 KiB)

TMK2190 Õpijuhis 2016 ENG.pdf (239,53 KiB)

 
Creative Commonsi litsents
See töö on litsentsi all Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti (CC BY-NC-ND 3.0 EE) .
Avaldatud: 2016-02-11 11:31 (Valdek Putkemaa)
Muudetud: 2016-05-23 13:13 (Jelena HartŠenko)
HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Inimesed, kes seda őpiobjekti/e-kursuse materjali kasutavad (0):

Ükski kasutaja ei ole teavitanud, et seda objekti/materjali kasutab. Kui kasutad seda objekti/materjali, logi sisse ja anna sellest teistele teada.

Kommentaarid (0):

Kommentaarid puuduvad.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.