Taotlusteveeb

Taotluste veeb on seotud e-õppe programmidega VANKeR ja BeSt ning koondab endas taotlusi õppematerjalide loomiseks kutse- ja kõrghariduse tasemetele. Siin saab taotlusi esitada ja olevasolevaid taotlusi otsida õppeasutuse, õppekava, valdkonna, autori jne järgi.

Kui Sulle tundub, et võiksid olla huvitatud uue taotluse esitamisest, siis pöördu abisaamiseks oma õppeasutuse haridustehnoloogi poole.


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.