Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 11. 2011. — 31. 01. 2012.)
Taotluse tüüp: õpiobjekt
Kursuse/õpiobjekti nimi: Rütmimuusika klahvpillipalade vormid: rag-time, blues, swing
Kool: Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool
 
Õppekava: Interpretatsioonierialade riiklik õppekava
Moodul: 09. Üldklaver (AK, KA, KI, KP, PP, LP, LA, RMP, RMLa)
Mooduli maht: 8
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: Stiil ja vorm rag-taimis, bluesis, swingis
Pädevused: Õpiobjekti läbitöötanud õppija on tutvunud õppiobjektis antud stiilide ja vormide elementaarsete aplikatuuri võtetega ja oskab kasutada erinevaid rütmifaktuure
Maht: 0.2
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Rein-mihhail Bleive Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool õpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Õpiobjekt on vajalik erinevate žanrite, stiilide, vormide tundmaõppimiseks. Annab õppijale erinevate stiilide rütmifaktuuri ja aplikatuuri valdamise kogemuse
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Õpiobjekt on vormistatud veebilehena sisaldades teemakohaseid tekste, noodi-, audio- ja videonäiteid ning ülesandeid õpitava materjali kinnistamiseks.
Õppijate hindamine: Õppija valmistab auditooriumis hindamiseks ette
õpiobjektis esitatud ülesanded. Hinnatakse esitatava materjali kunstilis-muusikalist eneseväljendusoskust ja tehnilist korrektsust.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Kasutan järgmisi programme: eXeLearning , Moodle,HotPotatoes, Sibelius, MS Office pakett, Audacity, Edicy. Olen läbinud erinevaid täiendkoolituskursuseid
 
Hindamine (01. 02. 2012. — 29. 02. 2012.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: -
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (05. 03. 2012. — 31. 10. 2012.)
Repositooriumi sissekanne: Rütmimuusika klahvpillipalade vormid: ragtime, bluus ja sving
Kursuse/õpiobjekti aadress: http://rytmklassik.edicypages.com/ http://rytmklassik.edicypages.com/
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf RM-klahvpillipalade-vormid_Esitlusfail_re_re.pdf RM-klahvpillipalade- ... sitlusfail_re_re.pdf
 
Teine hindamine (01. 11. 2012. — 10. 12. 2012.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Rein-mihhail Bleive
E-mail: E-mail
Kool: Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool
Amet: õpetaja
Telefon: 56620565
 
Muudatused
Esitatud 2012-01-30 13:41 (Rein-mihhail Bleive)
Taotlus 2012-01-30 13:47 (Rein-mihhail Bleive)
Otsus/Põhjendus 2012-02-13 17:48 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2012-12-19 18:35 (Liisi Mõtshärg)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.