Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 11. 2011. — 31. 01. 2012.)
Taotluse tüüp: õpiobjekt
Kursuse/õpiobjekti nimi: Periood
Kool: Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool
 
Õppekava: Interpretatsioonierialade riiklik õppekava
Moodul: 06. Muusikateooria (AK, KA, KL, KS, OR, KI, KP, PP, LP, LA)
Mooduli maht: 14
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: Mõisted: motiiv, fraas, lause, periood.
Perioodi
• struktuur (kvadraatne, vaba, kolmelauseline, liit- ning lauseteks jagunemata);
• meloodiline külg (korduv, arenduslik, kontrastne);
• harmooniline külg (monotonaalne, kaldumistega, moduleeriv).
Võimalusel tutvumine hübriid vormidega.
Pädevused: Õpiobjekti läbitöötanud õppija omab ülevaadet, orienteerub teoreetilistes mõistetes ning tunneb neid ära nooditekstis ja esitamisel.
Maht: 0.2
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Galina Kulikova Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool õpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Käesolev õpiobjekt käsitleb muusikavormide kursuse ühte teemat ning on jõukohane õppematerjalina omandamiseks ka muusikast huvitatud inimesele. Taoline veebipõhine materjal eesti keeles puudub.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Käesolev õpiobjekt on vormistatud veebilehena. Sisaldab teemakohaseid tekste, illustreerivaid noodi- ja audionäiteid (võimalusel video).
Koduste ülesannete lahendamiseks on töölehed.
Õppijate hindamine: Hindamise aluseks on kordamisküsimused, muusikanäidete analüüs ja mõtlemisülesanded.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Läbitud täienduskoolitused: "E-kursus Ideest teostuseni", "Moodle alustajatele", "Edicy - imelihtne ning nägus veebitöörist õppetöös"
 
Hindamine (01. 02. 2012. — 29. 02. 2012.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: -
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (05. 03. 2012. — 31. 10. 2012.)
Repositooriumi sissekanne: Periood
Kursuse/õpiobjekti aadress: http://periood.edicypages.com/ http://periood.edicypages.com/
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf Periood_Esitlusfail_re_re.pdf Periood_Esitlusfail_re_re.pdf
 
Teine hindamine (01. 11. 2012. — 10. 12. 2012.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Galina Kulikova
E-mail: E-mail
Kool: Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool
Amet: õpetaja
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2012-01-31 16:48 (Galina Kulikova)
Taotlus 2012-01-31 17:01 (Galina Kulikova)
Otsus/Põhjendus 2012-02-13 17:47 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2012-12-20 17:53 (Liisi Mõtshärg)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.