Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (01. 03. 2013. — 31. 03. 2013.)
Taotluse tüüp: õpiobjekt
Kursuse/õpiobjekti nimi: Töötlus ja lihakeha tükeldamine
Kool: Narva Kutseõppekeskus
 
Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava
Moodul: 14. Toiduvalmistamine suurköögis
Mooduli maht: 8
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: 1. Liha töötlus
2. Veiselihakeha tükeldamine
3. Sealihakeha tükeldamine
4. Lambalihakeha tükeldamine
5. Subproduktide töötlus
6. Hakkliha valmistamine
7. Liha pooltoodete valmistamine veise-, sea- ja lambalihast.
Pädevused: Õppija teab ja tunneb erialaga seotud mõisted, teab erinevate liha liigid, erinevate lihakehade tükeldamine. Teab, kuidas valmistada hakkliha. Teab, kuidas toimub subproduktide töötlus, kuidas valmistada liha pooltoodete veise-, sea- ja lambalihast.
Õppija oskab kasutada omandatud teadmised praktikal. Oskab kasutada tööks vajalikku kirjandust (sõnaraamatud, ajakirjandus, Internet jm.)
Maht: 0.1
 
Õpetamise keel: Vene
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Tatjana Norman Narva Kutseõppekeskus Pedagoog
Marina Šerjakova Narva Kutseõppekeskus Kutseõpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Hetkel puudub ühtne ja terviklik ja interaktiivne materjal „Töötlus ja lihakeha tükeldamine“, koka erialal vene keeles. Antud kursusega saab õpilane uusi teadmisi erinevatest liha liikidest, süstematiseerib oma teadmisi, ning arendab õppija iseseisvat õppimisoskust. Õppematerjalide osa on planeeritud teha eesti keeles (sõnastik, definitsioonid jne.) Õppematerjalid on õppurile huvitavaks muudetud, kasutades pilte, õppevideosid, flash-mänge ja enesekontrolliteste. Kõikidel õpilastel pole alati võimalik auditoorsetes tundides käia, e-kursuse abil saab õppija igal pool materjali omandada. Seal hulgas e-kursus on kasulik probleemõpilaste ja erivajadustega õpilaste õpetamiseks.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kursus toimub auditoorse ja veebipõhise õppe kombinatsioonina. Toiduvalmistamine suurköögis on tähtis moodul sellel erialal. Seetõttu, materjal peab olema põhjalikult esitatud. E-kursusel kasutatakse kaasaegseid meetodeid ülesannete koostamisel. E-kursusel kasutatakse raamatud, erinevate loengute liigid, videod, fotod, testid, ristsõnad, näidised jne.
Õppijate hindamine: Jooksvalt hinnatakse läbi erinevaid osaoskusi. Hindamine põhineb iseseisvatel töödel (selle hulgas ka loovtööd) ja testidel. Iga läbitud teema kinnitamiseks on kirjalik test või harjutus. Kõikide jooksvate tööde sooritamine positiivsele tulemusele on kursuse läbimise aluseks.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Autoritel on loov mõtlemine, pedagoogiline töökogemus, kaasaaegste e-õppe metoodikate uurimise, arendamise ja kasutamise kogemus (e-õpe, LAK).
Marina Šerjakova - töötab juba 30 a. kutseõpetajana. Tema õpilased osalevad võistlustel "Noorkokk". Praegu õpib kursusel „E-kursuse loomine Moodle keskkonnas“.
Tatjana Norman. 8. aastat töötan arvutiõpetajana ja 3. aastat - haridustehnoloogina. Lõpetasin Tartu Ülikool (matemaatika-informaatika õpetaja), on läbinud paljud kursusi, mis on seotud e-õppega.
 
Hindamine (01. 04. 2013. — 15. 04. 2013.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Toetame vähendatud mahus õpiobjekti loomist.
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (15. 04. 2013. — 16. 12. 2013.)
Repositooriumi sissekanne: Töötlus ja lihakeha tükeldamine
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf razdelka_esit.pdf razdelka_esit.pdf
Annotatsioon: .pdf ANNOTATSIOON razdelka.pdf
 
Teine hindamine (01. 09. 2013. — 16. 12. 2013.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Tatjana Norman
E-mail: E-mail
Kool: Narva Kutseõppekeskus
Amet: Pedagoog
Telefon: +37 235 69 348
 
Muudatused
Esitatud 2013-03-31 00:22 (Tatjana Norman)
Otsus/Põhjendus 2013-04-15 13:22 (Kerli Kusnets)
Taotlus 2013-04-15 13:22 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2013-09-11 22:51 (Tatjana Norman)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.