Uudised
2010-11-02 10:05
Muudetud: 2010-11-02 10:07

Uuel taotluste perioodil (01.11.10-30.04.11) on VANKeR programmis võimalik taotlused esitada ka valikainete moodulitele.

 1. Taotluste veebis on iga õppekava all moodulite loetelus ’valikaine’.
 2. Taotluste esitamise perioodi lõpus saadame kooli haridustehnoloogile loetelu valikainete taotlustest ülevaatamiseks, et nad kontrolliksid esitatud taotluste vastavuse kooli õppekavadele.
 3. Kui kõik on korras, siis sõlmime kooliga sihtfinantseerimislepingu, kus koolijuht kinnitab oma allkirjaga valikainete vastavuse kooli õppekavale, mis on omakorda vastavuses kutseõppe riikliku õppekavaga.
 4. Taotluste ja materjalide hindamist valikainete moodulite puhul Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt ei toimu, vaid selle eest vastutab vastav  kutseõppeasutus, kus materjal välja töötati.
Kerli Kusnets

2010-11-02 09:47
Muudetud: 2010-11-02 09:56

Avatud on uus taotlusvoor e-kursuste ja õpiobjektide taotluste esitamiseks VANKeR programmis.

Taotlus saab esitada kuni 30. aprillini 2011.

 

Kogu protsessi ajakava

Taotluste esitamine

01.11.10 - 30.04.11

Eksamikeskus hindab esitatud taotlusi

02.05.11 - 31.05.11

E-kursuste ja õpiobjektide väljatöötamine

10.06.11 - 26.09.11

Eksamikeskus hindab väljatöötatud materjale

03.10.11 - 30.11.11
Kerli Kusnets

2010-08-18 11:11
Muudetud: 2010-08-18 11:11

Alates 2010 aasta sügisest saab esitada taotlusi ka mitme kooli alla. 

 

Nüüdsest on igal taotlusel ja repositooriumi sissekandel olemas väli Kool. Väli täidetakse automaatselt süsteemi poolt ning väärtus võetakse kasutaja hetke profiilisit. Kui kasutaja peale taotluse täitmist oma profiili muudab (lisab end mõne muu kooli liikmeks), siis taotlust/repositooriumi sissekandes asuvat välja Kool ei muudeta.

Näiteks:

 • Õppejõud on Tartu Ülikooli liige ja esitab 10 taotlus
 • Õppejõud vahetab profiilis kooliks Tallinna Tehnikaülikool
 • 10 eelnevat taotlust jäävad Tartu Ülikooli alla, uue taotluse loob õppejõud aga juba Tallinna Tehnikaülikooli alla
 • Kui nüüd õppejõud jälle vahetab profiilis kooliks Tartu Ülikool, siis on tal jätkuvalt 10 taotlust Tartu Ülikooli all, üks uus Tallinna Tehnikaülikooli all ja nüüd saab ta uuesti Tartu Ülikooli taotlusi lisada.

 

Maria Sarapu

2010-01-28 11:47
Muudetud: 2010-01-28 12:03
 • Taotlusveebis on otsing parandatud nii, et kui valida esimeseks otsingu väljaks kool, siis õppekava ja autori väljadel kuvatakse ainult need väärtused, mis on valitud kooliga seotud.
 • Taotlusveebis kuvati otsingus kõik õppekavad topelt. See viga on nüüd parandatud.
 • Taotlusveeb ja repositoorium on omavahel ühendatud. Kui taotlus on saanud hindamisels positiivse otsuse, ilmub taotluse alla nupp "Tee repositooriumi sissekanne". Sellel klikkides täidetakse teile osa repositooriumi sissekande vormist ära (nimi, õppekava, tüüp, programm). Nii tehes, jääb taotlusveebi sissekande juurde automaatselt link repositooriumile ning repositooriumisse tekib link taotlusveebi.
 • Taotlusveebi teavituskirjad haridustehnoloogidele on nüüd tõlgitud.
 • Kui te laeta alla otsingu tulemused taotlusveebist, siis tulemustena saate kogu täidetud info tabeli. Enne olid tabelis ainult esimese bloki andmed - nüüd on ka hindamise tulemused jms näha.
 • "Minu profiili" täitmine on lõpuks eesti keelde tõlgitud.

 

Maria Sarapu

Alates esimesest jaanuarist 2010 avame BeSt programmi taotluste esitamise perioodi 2010/2011 aastaks.

Kõikide materjalide taotlused, mis valmivad aastal 2010 aastal, peavad olema siiski perioodis 2009/2010 BeSt.

Palun jälgige täpselt millisesse perioodi teie taotlus satub. Kui taotlus satub vale perioodi alla, siis kindlasti teavitage kohe sellest oma kooli haridustehnoloogi, et ta teaks seda mitte arvestada reaalsesse sisutootmisesse ja võtaks kasutusele abinõud selle taotluse eemaldamiseks.

Maria Sarapu

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.