Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (15. 09. 2009. — 10. 11. 2009.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: KODUMAJANDUS
Kool: Tartu Kutsehariduskeskus
 
Õppekava: Lapsehoidja eriala riiklik õppekava
Moodul: 09. Kodumajandus
Mooduli maht: 2
Kursus/õpiobjekt katab täielikult mooduli teemad.
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Tuuliki Vuks Tartu Kutsehariduskeskus kutseõpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Vastav materjali puudub. Kuna erialane koolitus on kaugõppevorm oleks lihtasm kompaktne kursus nii üliõpilastele kui ka õppejõule. õppematerjal sobiks ka hooldustöötajate erial õppivatele üliõpilastele.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: 1. PUHASTUSTÖÖDE OHUTUSNÕUDED. Ohud puhastustöödel. Ohumärgised. Ohutusnõuded kemikaalide kasutamisel. Esmaabi puhastuskeemia valel kasutamisel. Tööriietele ja jalatsitele esitatavad nõuded. Kaitsekindad ja nende kasutamine.
2. PUHASTUSTÖÖDE ALUSED. Mustus ja mustuse liigid. Määrduvuse vähendamine. Porikaitse süsteemid. Puhastuses mõjuvad tegurid. Vesi puhastuses. Jäätmed, jäätmekäitlus. Keskkonnasõbralik puhastamine.
3. KORISTUSAINED. Koristusainete jaotus. Pakendid ja pakendi märgistus. Puhastusainete valikud. Puhastusainete hoidmine. Puhastusainete koostis. Neutraalsete puhastusainete kasutamine. Happeliste puhastusainete kasutamine. Leeliseliste puhastusainete kasutamine. Puhastusainete kontsentratsioonid. Puhastusainete doseerimine. Kaitseained. Hooldusained. Spetsiaalained.
4. KORISTUSTARVIKUD. Hügieenitooted. Ühekordse kasutusega puhastuslapid. Paberi hoidikud ja alused. Tekstiillapid, omadused ja valikud. Puhastuslapi kasutamine ja hooldamine. Värvikoodide kasutamine. Mikrokiudlapid. Mikrokiu omadused. Mikrokiudlappide kasutamine. Mopid. Mopialused. Moppamine. Kuivatajad. Põrandakuivataja kasutamine. Klaasikuivataja kasutamine. Harjad. Küürimisplaadid. Käsnad ja svammid. Abivahendid.
5. KORISTUSMEETODID. Koristustööde meetodite liigitus ja valiku põhimõtted. Hoolduspuhastus. Kuivpuhastus. Väheniiske puhastus. Niiske puhastus. Märg puhastus. Tööde järjekord. Desinfitseerimine.
6. PINNAKATTEMATERJALID. Pinnakattematerjalide valiku põhimõtted. Veekindlad põrandakattematerjalid. Looduslikud- ja tehiskivist põrandad. Keraamilised põrandad. Plastikpõrandad. Kummkatted. Veekindlate põrandate hooldus- ja põhipuhastus. Veetundlikud põrandakatted. Puitpõrandad. Laminaatpõrandad. Linoleumpõrandad. Korkpõrandad. Veetundlike põrandate hooldus- ja põhipuhastus. Mööbli- ja seinakatted. Tekstiilkatted. Tööpinnad. Metall-, portselan-, fajanss- ja klaaspinnad.
7. KORISTUSMASINAD JA SEADMED. Mopisüsteemid. Imurid. Tolmuimeja ehitus ja tööpõhimõtted. Tolmuimeja kasutamine.
8. ERINEVATE OBJEKTIDE PUHASTAMINE. Elamute ja korterite hoolduspuhastus. Koduteenindus.
9. TEKSTIILIDE LIIGID. Kiudude omadused. Tekstiilide rühmitamine. Loodulikud ja tehiskiud. Nahk. Siledapinnaline nahk. Seemisnahk. karusnahk.
10. PESUPESEMIS- JA HOOLDUSAINED. Pesuainet koostis. Valgepesuained. Kirjupesuained. Peenpesuained. Plekieemaldusained. Loputusained.
11. PESUPESEMINE. Mustuse liigid. Eeltööd enne pesu pesemist. Pesupesemise põhietapid. Masinpesu. Pesuprogrammid. Kardinate pesemine. Voodipesu pesemine. Riiete järeltöötlus.
12. RIIETE JÄRELTÖÖTLUS. Riiete kuivatamine. Kuivatusseadmed. Triikimine. Tärgeldamine.
13. PRAKTILISED TÖÖD. Pesumasinaga töötamine. Tsentrifuugiga töötamine. Käsitsi triikimine. Vaipkatete pesemine.
14. KESKKONNAHOID JA JÄÄTMEKÄITLUS. Keskkonnastrateegia ja säästva arengu põhimõtted. Keskkonnareostuse ennetamise ja vältimise võimalused töökeskkonnas ja olmes. Jäätmete esmane käitlus.
15. HÜGIEEN. Toiduohutus. Mikroorganismid ja nende paljunemist mõjutavad tegurid. Toidumürgitused, nende põhjused ja vältimine. Isiklik hügieen. Toiduainete ja valmistoodete säilitustingimused ja realiseerimisajad. Toidu kvaliteedi tagamine. Enesekontroll.
16. TOIDUAINETE ÕPETUS Toiduainete käitlemise nõuded. Toiduainete hankimine, säilitamine ja transport. Pakendid ja märgistused. Erinevad toiduainete grupid: teravili ja teraviljatooted, köögiviljad, seened, puuviljad ja marjad, pähklid ja mandlid, piim ja piimatooted, toidurasvad ja –õlid, kalad, lihad ja lihatooted, munad, suhkrud ja suhkruasendajad, maitseained, tarrendained, joogid.
17. TOITUMISÕPETUS Toitumine ja seedimisprotsess. Toiduenergia vajadus. Toitumisprobleemid. Kolesterool. Toitumistrendid. Toiduallergiad. Eestlaste toitumistavad.
18. MENÜÜ KOOSTAMISE ALUSED Põhimõisted. Menüüde tüübid. Menüüde koostamise üldised alused. Menüü koostamist mõjutavad tegurid. Lihtsamate menüüde koostamine. Menüüde analüüsimine.
Õppijate hindamine: E –kursuse tööd hindab arvuti 5 palli süsteemis ja esitatud tööde hinded kajastuvad koheselt lingil “Hinded”.
Praktiliste tööde hindamine toimub juhendmaterjalides “Praktiliste tööde hindamisjuhend” esitatud skeemi kohaselt.
Kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt:
e-kursuse tööd 40%
Praktilised tööd 60%
Mooduli hinne kujuneb kaalutud keskmisena.
Hindamine toimub pidevalt ja selles osaleb ka õppija, analüüsides oma õpitulemusi.
Arvestuslik hindamine toimub tervikteema käsitlemise järel.
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: 2007 Tartu Tervishoiukõrgkoolis kodumajanduse ja hooldustöötajate eriala lektor
2005-2007 Tartu Ülikooli haridusteaduskond tehnikavaldkonna õpetaja koolitus (keemia- ja materjalitehnoloogia valdkond)
2006 EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis. Doktoritöö teema „Lina kasvatamine ja kasutamine Eestis rahvusliku käsitöö valmistamisel”
2005 Tallinna Tehnika Ülikool Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond tekstiilitehnoloogia õppetool -tekstiili- ja rõivatehnika magistriõpe –töö kaitsta.
1999-2003 teadusmagistriõpe EPMÜ Agronoomiateaduskonna aianduse instituudis kodumajanduse eriala. Töö teema „Niplispits Eestis 20. sajandi 20-30 aastatel”
1999-2001 Tartu Ülikool Rahvakunstikabineti juures rahvakunstiõpetaja lisaeriala
1998-1999 EPMÜ õpetajakoolitus
1994-1998 EPMÜ kodumajandus bakalaureuse kraad
 
Hindamine (15. 11. 2009. — 06. 01. 2010.)
Otsus: Mitte toetatud
Põhjendus: Ei, vasta lapsehoidja RÕK-i kodumajanduse mooduli sisule
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (09. 01. 2010. — 02. 10. 2010.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
 
Teine hindamine (02. 10. 2010. — 01. 12. 2010.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Tuuliki Vuks
E-mail: E-mail
Kool: Tartu Kutsehariduskeskus
Amet: kutseõpetaja
Telefon: 58043561
 
Muudatused
Esitatud 2009-11-08 00:03 (Tuuliki Vuks)
Taotlus 2009-11-08 00:03 (Tuuliki Vuks)
Otsus/Põhjendus 2010-01-05 16:41 (Katriin Veskilt)
Kvaliteedi kontroll
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.