Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (15. 09. 2009. — 21. 04. 2011.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Andmebaasisüsteemide administreerimine
Kool: Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Ainekood: I216
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: september 2010
 
Õppekava: IT süsteemide administreerimine
Maht: 4 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 100 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Priit Raspel Eesti Infotehnoloogia Kolledž lektor
Tehniline teostus: Moodle + eraldiseisvad veebilehed
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: IT Kolledži IT süsteemide õppekava läbijatel kohustuslik aine. Päevases õppes abistava õppematerjali ja ülesannete tekstidena. Kaugõppes põhiline õppematerjal, ülesannded ja praktiliste tööde juhendid.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Õppematerjal sisaldab 6 loengut koos kordamisküsimustega ja praktilise töö ülesandega ning ülesanntet täitmise juhenditega. Loengud ja ülesanded moodustavad kaks eraldi liini. Loengutes käsitletakse andmebaasisüsteemide administreerimise loogilisi, organisatsioonilisi, tehnoloogilisi ja protseduurilisi aspekte. Harjutused juhendavad õppureid läbi viima andmebaasisüsteemide administreerimise praktilisi tegevusi.
Õppijate hindamine: Tegemist on mitte-hindelise arvestusega lõppeva õppeainega. Praktiliste ülesannete teostamise tulemusena valmib igal õpilasel administraatori päevik. Selle sisust ja kvaliteedist sõltub see, kas õppur saab arvestuse või mitte.
 
Hindamine (15. 09. 2009. — 21. 04. 2011.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Tervikkursus on spetsiifilise metoodikaga ja mahuka sisuga, mille loomiseks teeb õppejõud Priit Raspel suures mahus tööd.
Tasu: 43 948.-
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (15. 09. 2009. — 21. 04. 2011.)
Repositooriumi sissekanne: Andmebaasisüsteemide administreerimine
Kursuse/õpiobjekti aadress: http://enos.itcollege.ee/~priit/E-kursus%20%28I216%29%20Ab-de%20administreerimine/0.%20syllabus-index.html http://enos.itcollege. ... %20syllabus-index.html
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf AA_Priit_Raspel.pdf AA_Priit_Raspel.pdf
 
Taotluse esitaja
Nimi: Marko Puusaar
E-mail: E-mail
Kool: Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Amet: Haridustehnoloog
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2009-09-30 13:14 (Marko Puusaar)
Taotlus 2010-06-01 12:21 (Marko Puusaar)
Otsus/Põhjendus 2010-06-01 15:41 (Marko Puusaar)
Esitlusfail 2010-06-17 19:02 (Marko Puusaar)
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.