Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (14. 05. 2010. — 01. 11. 2010.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Organisatsioon ja juhtimine
Kool: Kuressaare Ametikool
 
Õppekava: Ärierialade riiklik õppekava
Moodul: 11. Organisatsioon ja juhtimine
Mooduli maht: 2
Kursus/õpiobjekt katab täielikult mooduli teemad.
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Jane Mägi Kuressaare Ametikool haridustehnoloog-kutseõpetaja
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Organisatsioon ja juhtimine moodulile vastav terviklik e-kursus puudub.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Õppeprotsess on üles ehitatud e-keskkonnas, sobib kasutamiseks täismahus e-kursusena või toena traditsioonilisele õppele.
Õppeprotsessi sisu:
Organisatsioon ja keskkond
Organisatsioonikäitumine
Juhi roll organisatsioonis
Eestvedamine ja meeskonnatöö
Juhtimistegevused
Personalijuhtimise põhimõtted
Projektijuhtimise üldprintsiibid
Õppijate hindamine: Õppeprotsessi jooksvaks hindamiseks on iga teema lõpul enesehindamistestid ja praktilised individuaalsed või rühmaülesanded, mille tagasiside antakse e-keskkonnas või klassiruumis. Jooksva hindamise osakaal mooduli hindes 70%
Mooduli lõpul toimub õpiväljundeid hõlmav arvestustöö, mille osakaal mooduli hindes on 30%
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Organisatsioonikäitumise ja juhtimise õpetamise kogemus alates 1998. Läbitud Eesti Ärikoolitusprogramm org.käitumise, juhtimise lauste ja personalijuhtimise alal. Projektide (sh rahvusvaheliste pilootprojektide) koostamise ja juhtimise kogemus alates 2000.a. Pedagoogikamagister 2002, õpetaja-metoodik, haridustehnoloog
 
Hindamine (01. 11. 2010. — 30. 11. 2010.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Tingimusel, et, õppematerjali täiendatakse praktiliste juhtumitega erinevat tüüpi kaasaegsetest organisatsioonidest
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (08. 12. 2010. — 31. 05. 2011.)
Repositooriumi sissekanne: Organisatsioon ja juhtimine
Kursuse/õpiobjekti aadress: http://web.ametikool.ee/jane/okj/ http://web.ametikool.ee/jane/okj/
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .ppt esitlus.ppt esitlus.ppt
Ainekava/Õpijuhis: .pdf okj_t66kava.pdf
 
Teine hindamine (02. 05. 2011. — 01. 07. 2011.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Jane Mägi
E-mail: E-mail
Kool: Kuressaare Ametikool
Amet: haridustehnoloog-kutseõpetaja
Telefon: +372 52 23726
 
Muudatused
Esitatud 2010-10-31 10:45 (Jane Mägi)
Otsus/Põhjendus 2010-11-30 12:51 (Katriin Veskilt)
Taotlus 2011-01-31 17:17 (Kerli Kusnets)
Esitlusfail 2011-04-24 13:08 (Jane Mägi)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.