Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (14. 05. 2010. — 01. 11. 2010.)
Taotluse tüüp: õpiobjekt
Kursuse/õpiobjekti nimi: Veebiprogrammeerimine - CSS3
Kool: Haapsalu Kutsehariduskeskus
 
Õppekava: Arvutierialade riiklik õppekava
Moodul: 46. Märgistuskeeled
Mooduli maht: 2
Kursus/õpiobjekt ei kata täielikult mooduli teemasid.
Kursusel/õpiobjektis käsitletavad teemad: CSS3
Pädevused: Algtase
Maht: 1
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Meeskonna liikmed puuduvad
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: CSS3 koos HTML5'ga annab veebile hoopis teise tähenduse. Kaob ära vajadus lisarakenduste loomiseks veebis. Lisaks on suurenenud nutitelefonide ja tahvelarvutite hulk. Et õpetada kaaseaegset õpilast, peame tehnoloogia arenguga kiirelt kaasa liikuma.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: http://metshein.com

Õppijate hindamine: ajalugu, stiililehe loomine, süntaks, meediatüübid, veebilehitsejate erinevused, mõõdud, märgi-, lõigu- ja lehe vorming, served, polstrid, positsioneerimine, menüüde ja tabelite vormindamine
Valmisolek ja eelteadmised materjali väljatöötamiseks: Materjal on kokku pandud aastate õpetamise ja töö kogemustega veebitehnoloogiast. Materjal on kokku pandud, hinnates praktilist vajadust.
 
Hindamine (01. 11. 2010. — 30. 11. 2010.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Õpiobjekt vastab tingimustele
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (08. 12. 2010. — 31. 05. 2011.)
Repositooriumi sissekanne: Veebiprogrammeerimine - CSS3
Kursuse/õpiobjekti aadress: http://metshein.com/content/category/6/77/87/ http://metshein.com/content/category/6/77/87/
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pptx css3.metshein.com.pptx css3.metshein.com.pptx
 
Teine hindamine (02. 05. 2011. — 01. 07. 2011.)
Kursus/õpiobjekt vastab riiklikule õppekavale:
 - 
Põhjendus:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Mario Metshein
E-mail: E-mail
Kool: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Amet: kutseõpetaja
Telefon: 55967474
 
Muudatused
Esitatud 2010-10-31 19:35 (Mario Metshein)
Taotlus 2010-10-31 19:35 (Mario Metshein)
Otsus/Põhjendus 2010-12-03 11:28 (Katriin Veskilt)
Esitlusfail 2011-09-09 13:28 (Eneli Sutt)
Kvaliteedi kontroll
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.