Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (31. 12. 2009. — 11. 03. 2012.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Eesti keele sõnavara algkursus
Kool: Tartu Ülikool
Ainekood: puudub
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2011 sügis / 2012 kevad
 
Õppekava: TÜ täienduskoolitus; eesti keel ja kultuur muukeelsetele (bakalaureuseõpe)
Maht: 6 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 95 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Maarika Teral Tartu Ülikool teadur, TÜ doktorant
Tehniline teostus: Moodle
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Kursus võimaldab õppijatel (üliõpilased ja teised eesti keele huvilised) õppida eesti keelt algtasemel, osaledes nii e-õppes kui ka väikesemahulises auditoorses töös ning kasutades autentseid õppematerjale (sõnavaraharjutused, erinevaid osaoskusi arendavad harjutused).
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kursus valmib meeskonnatööna (Maarika Teral, TÜ doktorant; Sirje Rammo, TÜ assistent, kes hiljem ka kursuse koos läbi viivad).

Kursusel arendatakse algtasemel keeleõppija sõnavaraalaseid teadmisi, lähtudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi A1-A2 tasemele esitatavatest nõuetest. Kursus haakub praegu toimuvate internetikursustega "Eesti keele kursus algtasemele" ja "Eesti keele algkursus videomaterjalide põhjal" ning on neile täienduseks. Sõnavara õpetamiseks kasutatakse erinevaid Interneti pakutavaid võimalusi, keskendudes harjutustüüpidele, mida paberkandjal õppematerjalid ei võimalda.
Õppijate hindamine: Õppematerjalide hindamisel võetakse arvesse valminud õppematerjalide põhjal loodud testide tulemusi, kursus lõpeb eksamiga.
 
Hindamine (31. 12. 2009. — 11. 03. 2012.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: E-kursusena uus kursus
Tasu: 3800 EUR
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (31. 12. 2009. — 11. 03. 2012.)
Repositooriumi sissekanne: Eesti keele sõnavara algkursus
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pptx Eesti_keele_sonavara_esitlus.pptx Eesti_keele_sonavara_esitlus.pptx
Ainekava/Õpijuhis: .pdf Eesti_keele_sonavara_opijihis.pdf
 
Taotluse esitaja
Nimi: Maarika Teral
E-mail: E-mail
Kool: Tartu Ülikool
Amet: teadur, TÜ doktorant
Telefon: 56988530
 
Muudatused
Esitatud 2011-03-03 17:09 (Maarika Teral)
Taotlus 2011-03-03 17:10 (Maarika Teral)
Otsus/Põhjendus 2011-03-09 09:26 (Lehti Pilt)
Esitlusfail 2011-12-01 11:16 (Lehti Pilt)
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.