Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (11. 06. 2012. — 18. 02. 2014.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Teeme ise arvutimänge - algus
Kool: Tartu Ülikool
Ainekood: P1TP.TK.001
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: sügis 2013
 
Õppekava: Täiendusõpe
Maht: 3 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 100 %
 
Õpetamise keel: Vene
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Lidia Feklistova Tartu Kutsehariduskeskus õpetaja
Ljubov Feklistova Tartu Ülikool assistent
Tiina Kull Tartu Ülikool assistent
Tehniline teostus: Kursust realiseeritakse Moodle e-õppekeskkonnas. Abiks on kasutatud joonised, pildid, skeemid ja diagrammid.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Kursuse sihtrühm on gümnaasiumi õpilased. Kursust saab kasutada valikainena reaalsuunaga õppekavas.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: See on programmeerimise algkursus keeles Python (objekt-orienteeritud keel). Materjal on kirjutatud lihtsas keeles eeldusega, et õpilastel ei ole varasemat kogemust programmeerimise valdkonnas. Kursus koosneb seitsemest peatükist, milles vaadatakse läbi esmased algoritmivõtted, olulised mõisted (muutujad, tsüklid, listid, objektid) ning õpetatakse looma arvutimänge (ABC). Kursuse lõpes valmistavad õpilased oma mängu.
Õppijate hindamine: Kursus lõpeb mitteeristatava hindega: arvestatud või mittearvestatud. Positiivse hinde saamiseks peab õpilane osalema foorumides, lahendama iganädalaseid harjutusülesandeid ja sooritama teste vähemalt 50%. Kursuse juhendaja vaatab lahendused läbi ja saadab tagasiside igale õpilasele nädala jooksul. Kui kodutöö on tehtud alla 50%, tuleb töö uuesti esitada. Lisaks koduülesannetele ja testidele peab õpilane programmeerima oma mängu lõputööna. Kui kõik eelnevad punktid on täidetud, õpilane saab arvestuse, vastasel korral mitte.
 
Hindamine (11. 06. 2012. — 18. 02. 2014.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Komisjoni otsus 06.12.12
Tasu: 2200 EUR
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (11. 06. 2012. — 18. 02. 2014.)
Repositooriumi sissekanne: Teeme ise arvutimänge - algus
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf kursuse_esitlus_Python_Feklistova.pdf kursuse_esitlus_Python_Feklistova.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf Python_opijuhis_Feklistova.pdf
 
Taotluse esitaja
Nimi: Ljubov Feklistova
E-mail: E-mail
Kool: Tartu Ülikool
Amet: assistent
Telefon: 58127798
 
Muudatused
Esitatud 2012-10-17 23:33 (Ljubov Feklistova)
Taotlus 2012-11-12 22:36 (Ljubov Feklistova)
Otsus/Põhjendus 2012-12-06 09:54 (Lehti Pilt)
Esitlusfail 2013-10-23 22:36 (Lidia Feklistova)
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.