VANKeR

E-õppe arendamine kutsehariduses

 

Ühiskonna ja tööturu vajadustele vastavate, paindlike ja mitmekesiste õppimisvõimaluste tagamiseks ning õppe kvaliteedi tõstmiseks kutsehariduses on oluline kaasaegsete innovaatiliste õppematerjalide koostamine ja kasutamine, vastav õpetajakoolitus ning õpilase individuaalset arengut ja vajadusi arvestav õppeprotsess.

 

Jõudu meile kõigile selle vankri vedamisel!

 


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.