E-õppe uudiskiri

E-õppe Uudiskiri on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt koordineeritud elektrooniline väljaanne, kus kajastatakse e-õppega seotud uudiseid, artikleid, viiteid Eestist ning mujalt maailmast. Tegemist on eelkõige praktilise suunitlusega publikatsiooniga, pakkudes erinevaid lahendusi ja võimalusi e-õppe aktivistidele ja arendajatele.

 

VANKeR programmi raames ilmus kokku 24 e-õppe uudiskirja (kokku 23 700 eksemplari).

 

Uudiskirja kõiki numbreid on võimalik lugeda uudiskirja koduleheküljelt.

 


Repository
Repositoorium on tühi
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.