E-õppe koolitusprogramm

 

Alates 2004. aastast korraldab e-Õppe Arenduskeskus erinevaid koolitusi selleks, et arendada õpetajate, õppejõudude ja haridustehnoloogide e-õppealaseid oskusi ja teadmisi. Tänaseks on koostöös ülikoolidega välja töötatud terviklik ning pidevalt täienev e-õppe koolitusprogramm, mis pakub erinevatel tasemetel kursusi nii e-õppega alustavatele kui ka selles valdkonnas edasijõudnud huvilistele.
 
VANKeR programmi raames on meie eesmärgiks e-õppe koolitusprogrammi edasiarendamine, et pakkuda õpetajatele, õppejõududele ja haridustehnoloogidele jätkuvalt parimaid täienduskoolituse võimalusi haridustehnoloogiliste pädevuste ja e-õppe oskuste arendamiseks. 
 
Programmi jooksul on planeeritud:
  • uute koolituskursuste väljatöötamine e-õppe koolitusprogrammi;
  • olemasolevate koolituskursuste uuendamine;
  • kutseõppeasutuste õpetajatele suunatud e-õppealaste koolituste läbiviimine.
 
UUS! Tulemused:
  • VANKeR programmi koolitustel osales aastatel 2008 - 2013 1413 õpetajat ja haridustehnoloogi. Vaata koolitustel osalenute nimekirja.
  • E-õppe koolitusprogrammi töötati VANKeR programmi raames välja 25 EAP mahus uusi ja uuendati 15 EAP mahus koolituskursusi. Vaata täpset koolituste nimekirja.

    Koolituste materjalidega saab tutvuda HITSA Innovatsioonikeskuse repositooriumis.
 
E-õppe koolitusprogrammiga ja koolituste kalendriga on võimalik tutvuda e-õppe portaalis aadressil www.e-ope.ee. VANKeR programmi raames on koolitusprogrammi kursustel osalemise tasu võimalik peale selle lõpetamist 100% ulatuses tagasi taotleda. Juhised selleks leiate siit.
 
 
Kohtumiseni koolitusel!
 
 
Lisainfo:
Triin Pajur
projektijuht
Tel: +372 6 285 870 / GSM: +372 57 503 545

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.