Koolitustoetuse taotlemine

Koolituskulude hüvitamine VANKeR programmist

Koolituskulude hüvitamist saab taotleda vaid VANKeR programmi partnerõppasutus.
 
Arve kursusel osalemise eest tasub esmalt õppeasutus ise. Toetuse saamiseks esitab õppeasutus peale kursuse lõppu taotluse koos vajalike lisadokumentidega Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele. Vajalik on järgnev dokumentatsioon:
  1. taotlus Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele (taotluses peab olema kajastatud summa mida tagasi taotletakse, koolituse nimi, toimumise aeg ning osalejate nimed)
  2. koopia kursusel osalenu(te) tunnistusest
  3. arve koopia
  4. makset tõendav dokument (maksekorraldus)
Soovi korral võite kasutada etteantud taotluse vormi.
 
 
Dokumendid palume edastada posti teel järgnevatel kontaktidel:
 
Postiaadress: Triin Pajur
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Raja 4c
12616 Tallinn
 
Küsimuste tekkimisel võtke palun ühendust!
 
Triin Pajur
Tel. 628 5870

 


Repository
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.