Meeskond

Koordinaator: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

  • Ene Koitla, ene.koitla[at]hitsa.ee, tel: 628 5815 (juhataja)
  • Kerli Kusnets, kerli.kusnets[at]hitsa.ee, tel: 628 5827 (programmijuht: sisutootmine ja haridustehnoloogid)
  • Kristi Kadaja, kristi.kadaja[at]hitsa.ee, tel: 628 5819 (programmi finantsid: eelarve ja väljamaksetaotlused)
  • Triin Pajur, triin.pajur[at]hitsa.ee, tel: 628 5870 (koolitused)
  • Kai Peiel, kai.peiel[at]hitsa.ee, tel: 655 0290 (kvaliteet)
  • Eneli Sutt, eneli.sutt[at]hitsa.ee, tel: 6285814 (õpikeskkonnad ja IT tugi)
 
Partnerid:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.