Nõukoda

Programmi nõukoda:

  • Kalle Toom, Haridus- ja Teadusministeerium
  • Rita Siilivask, Haridus- ja Teadusministeerium
  • Ene Koitla, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
  • Raivo Täht, Tallinna Majanduskool
  • Riina Müürsepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
  • Rein Oselin, Järvamaa Kutsehariduskeskus
  • Meeli Kaldma, Tallinna Teeninduskool
  • Kadri Koppel, Sihtasutus Innove
Nõukoda tegutseb 2013. aasta lõpuni ja käib koos vähemalt kaks korda aastas.
 
 
Protokollid:

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.