Haridustehnoloog ja haridustehnoloogia - kes? kellele? milleks?

06. - 07. mai 2010

 
e-Õppe Arenduskeskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonnaga korraldab 6. – 7. mai Ojako turismitalus seminari „Haridustehnoloog ja haridustehnoloogia – kes? kellele? milleks?“
 
Seminari eesmärgiks on kutseõppeasutustele avada haridustehnoloogi tööülesandeid ja rolli koolis. Püüame ärgitada koolijuhte ja õppedirektoreid arutlema, kas ja kuidas kasutada infotehnoloogiat ja e-õpet uute innovatiivsete materjalide väljatöötamiseks ning milliseid võimalusi pakub selleks Euroopa Liidu Sotsiaalfond.
 
Vaata täpsemalt teemade käsitlust kavast.
 
Seminarile ootame igast koolist kolme osalejat – koolijuht, õppedirektor ja haridustehnoloog. Vaata osalejate nimekirja.
 
Seminari materjalid ja ettekanded
Lisainfo seminari kohta: Kerli Kusnets / kerli.kusnets[at]eitsa.ee / tel +372 6 285 827

 


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.