E-õppe sisutootmine

Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate e-õppematerjalide väljatöötamine ja kättesaadavaks tegemine lähtuvalt kaardistatud vajadustest, sh:

  • e-õppematerjalide vajaduste kaardistamine koostöös kutsehariduse sisulise arendamise programmi 2007-2013 elluviija Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskusega;
  • e-kursuste väljatöötamine ja kättesaadavaks muutmine; e-kursus sisaldab interaktiivseid elektroonilisi õppematerjale ja õppeprotsessi kirjeldust e-õppes;
  • interaktiivsete õpiobjektide väljatöötamine ja  kättesaadavaks tegemine.

Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate kaasaegsete ja kvaliteetsete e-õppematerjalide väljatöötamise ja kättesaadavaks tegemise tulemusena on õppe kvaliteet kutsehariduses tõusnud.

Programmi jooksul töötatakse välja 1111 õppenädala mahus e-kursuseid ja 520 interaktiivset õpiobjekti.

 

UUS! Tulemused:

 

VANKeR programmi raames loodi aastatel 2009 - 2013 1222 õppenädala mahus e-kursuseid ja 665 õpiobjekti. Tutvu kogu sisutootmise nimekirjaga ja  koondväljavõttegaõppematerjalidest õppekavade kaupa. Kõik õppematerjalid on avalikult üleval ja huvilistele kasutamiseks HITSA Innovatsioonikeskuse repositooriumis.

 

Nõuded, ajakavad ja muud materjalid:

 

Sisutootmise üldised nõuded VANKeR programmis 2008-2013

Kehtib alates 01. jaanuar 2011

E-kursuste rahastamise alused

Kehtib alates 01. jaanuar 2011
Kinnitataud VANKeR programmi nõukojas 21. mai 2010

Sisutootmise ajakava

01. november 2011 - 01. november 2013
Uuendatud 28. mai 2012

Sisutootmise ajakava

14. mai 2010 - 31. oktoober 2011
Uuendatud 02. veebruar 2011
NB! Kui oled oma taotluse varem esitanud ja materjali väljatöötamine on edasi lükkunud, siis uued tähtajad on vastavalt kokkulepetele, kas aprilli või septembri lõpus.

Kutseõppe riiklike õppekavade täituvus

September 2011

Akti näidis

Ekspertide kaasamine

Õpiobjektide kvaliteedinäitajad

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks

Sisutootmise kontrollnimekiri haridustehnoloogidele

Uuendatud 3. august 2010

Juhend õppematerjalide väljatöötamise kulude hüvitamiseks VANKeR programmist

 

 

Nõuded ja ajakava (kuni 31. dets 2010):

 

Sisutootmine VANKeR programmis 2008-2013 (nõuded ja protsessi kirjeldus)

Kehtib kuni 31. detsember 2010

E-kursuste rahastamise alused
Kehtib kuni 31. detsember 2010
Kinnitatud VANKeR programmi nõukojas 22. mai 2009

 

 

E-kursuste ja õpiobjektide esitlused:

 

 
 

Kasulikud viited:

 

Koondtabel: kinnitatud taotlused (seisuga 20.12.12) UUS!
 
 

Protokollid:

 

Protokoll nr 9-6.2/11-1
Protokoll nr 9-6.2/11-2
Protokoll nr 9-6.2/11-3
Protokoll nr 9-6.2/11-4
Protokoll nr 9-6.2/12-1
Protokoll nr 9-6.2/12-2
Protokoll nr 9-6.2/12-3
Protokoll nr 9-6.2/12-4
Protokoll nr 9-6.2/12-5
Protokoll nr 9-6.2/13-2
Taotlusvooru 01. - 31. märts 2013.a. OTSUSED
Protokoll nr 9.6.2/13-3
 
 

 

Koosolekud ja memod:

 

Sisutootmisega seotud koosolekud ja memod

 

 

Lisainfo sisutootmise protsessi ja nõuete kohta:
Kerli Kusnets
kerli.kusnets[at]hitsa.ee
tel: 6 285 827
 
Lisainfo taotluste veebi ja repositooriumi kohta:
Eneli Sutt
eneli.sutt[at]hitsa.ee
tel: 6 285 814
 
Lisainfo aruandlusega seotud dokumentatsiooni kohta:
Kristi Kadaja
kristi.kadaja[at]hitsa.ee
tel: 6 285 819
 

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.