Ekspertide kaasamine
  • Valdkonna spetsialisti ja/või haridustehnoloogi osutumisel ise õppematerjali autoriks, kohustub kutseõppeasutus leidma valdkonna sisulise ja tehnilise lahenduse eksperdi väljastpoolt kutseõppeasutust.
  • Kui õppematerjali hindamisel tekib küsitavusi kutseõppe riiklikule õppekavale vastavuse või tehnilise lahenduse osas, siis esitatakse need küsimused materjali kinnitanud valdkonna spetsialistile. Kui esitatud küsimuste vastused pole piisavad, võib nõuda valdkonna spetsialistilt eksperthinnangu koostamist viie tööpäeva jooksul või kaasata väliseksperdi materjali ülehindamiseks

Dokumendid
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.