E-kursuste ja õpiobjektide väljatöötamine e-õppe programmides VANKeR ja BeSt

Talv 2008

Kerli Kusnets e-Õppe Arenduskeskuse projektijuht
 
Sügisest läks lahti aktiivne ettevalmistus e-kursuste ja õpiobjektide väljatöötamiseks kutse- ja kõrghariduse e-õppe programmides. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi programmidega aastateks 2008–2013.
  • VANKeR programmis on sisutootmise eesmärgiks kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate kaasaegsete ja kvaliteetsete e-õppematerjalide väljatöötamise ja kättesaadavaks tegemise tulemusena õppekvaliteedi tõstmine kutsehariduses.
  • BeSt programmis on sisutootmise eesmärgiks parandada Eesti kõrghariduse konkurentsivõimet regioonis ning muuta kõrgkoolide õppeprotsessid paindlikumaks. Antud tegevuse all töötatakse välja tasemeõppe ja täiendkoolituse e-kursuseid (sh luuakse ja rakendatakse ühiskursuseid) ning luuakse interaktiivseid õpiobjekte.

 

Korduma kippuvad küsimused

Olen kokku kogunud erinevad küsimused, mis ikka ja jälle on nüüd oktoobrikuu jooksul esile kerkinud seoses e-kursuste ja õpiobjektide taotluste esitamisega ning sisutoomise üldiste nõuetega mõlemas programmis.
 

Meie koolis pole neid õppekavasid kasutusel, mis on üleval taotluste veebis VANKeR programmi taotluste juures.

Tänase seisuga on 40 õppekavast kinnitatud vaid 15 ning paljudel kutseõppeasutustel, kes peavad lähtuma kutseõppe riiklikest õppekavadest, ei ole kahjuks sobivat õppekava, mille raames e-kursuste ja õpiobjektide taotlusi esitada. Seepärast oleme arvestanud, et 2009. aastal töötatakse välja mõnevõrra vähem sisu. Kõik 40 kutseõppe riiklikku õppekava peaksid olemas olema järgmiseks taotluste perioodiks (1. oktoober – 9. november 2009). Tuleb varuda natuke kannatust.
 

BeSt programmi sisutootmise üldistes kohustuslikes tingimustes on kirjas, et e-kursuseid ja õpiobjekte saab välja töötada ainult kõrghariduse õppekavade raames. Kas täiendusõppe jaoks ei tohigi e-kursuseid ja õpiobjekte välja töötada?

Antud tegevuse all töötatakse välja nii tasemeõppe kui ka täienduskoolituse kursuseid. Kuna osas rakenduskõrgkoolides on ka kutseõpe, peab lihtsalt arvestama, et e-kursuseid ja õpiobjekte saab välja töötada ainult kõrghariduse õppekavadele.
 

Olen kuulnud, et tegelikult on veel kutseõppe riiklikke õppekavasid juba valmis. Millal need taotluste veebi VANKeR programmi taotlustele juurde lisatakse?

Kutseõppe riiklik õppekava ei saa valmis siis, kui töörühm töö lõpetab, vaid siis, kui minister õppekava käskkirjaga kinnitab. Hetkeseisuga on ministri käskkirjaga kinnitatud 15 õppekava, millest tuleb ka lähtuda VANKeR programmis e-kursuste ja õpiobjektide taotluste esitamisel. Taotluste veebis on olemas kõik 15 õppekava ja nende moodulid. Kutseõppe riiklike õppekavadega saab täpsemalt tutvuda Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koduleheküljel.
 

Kas õpetajal peab taotluse esitamiseks olema ID-kaart?

Ainult ID-kaardist ei piisa, õpetaja peab teadma ka PIN 1 koodi. Kui kellelgi on sertifikaadid vananenud, siis neid saab ID-kaardi koduleheküljel uuendada.
 

Kui õpetajal ei ole ID-kaarti, kas on ka mingi teine võimalus taotluse esitamiseks?

Taotluste veebi saab siseneda ainult ID-kaardiga. ID-kaardiga sisselogimine taotluste veebi, mis asub e-õppe portaalis, on sisse ehitatud turvalisuse kaalutlustel, kuna hiljem hakkab õpetaja e-õppe portaalis ligi pääsema ka teistele e-õppe teenustele (sh ka õpikeskkondadele). Hetkel võib olla raske uskuda, aga pikemas perspektiivis on selline korraldus väga kasulik ja jätkusuutlik.
 

Ma ei saa taotluste veebi sisse. Mida teha?

Taotluste veebiga seotud tehniliste küsimustega tuleb pöörduda e-Õppe Arenduskeskuse IT-projektijuhi Eneli Sutt poole (eneli[at]eitsa.ee; tel 6285814). Kõige parem on, kui panete oma küsimusega kaasa ka ekraanipildi tekkinud probleemist.
 

Kas taotluste veebi kasutamine on kohustuslik?

VANKeR programmis on taotluste veebi kasutamine kohustuslik. Taotluste veebi eesmärgiks on kokku koondada kõik VANKeR programmi raames loodavate e-kursuste ja õpiobjektide taotlused, et Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus saaks otsustada ja keskkonda sisestada info selle kohta, millistele kutseõppe riiklikele õppekavadele on eelisjärjekorras vaja õppematerjalid välja töötada.
 
BeSt programmis on taotluste veebi kasutamine soovituslik. Keskkond võimaldab tutvuda kõikide koolide taotlustega ning võimaldab võtta ühendust õpetaja ja kooliga koostöös kursuse või õpiobjekti väljatöötamiseks.
 
Vaata juhendmaterjali taotluste veebi kasutamiseks (valige avalehel ülevalt menüüribalt Taotlused ning seejärel taotlusveebis vasakul asuvatest menüüdest Juhendid): http://www.e-ope.ee/_download/repository/Taotlusteveeb_juhend.pdf
 

Milline logo peab olema e-kursuse ja õpiobjekti avalehel? Ja kas peab olema ka tekst: “Väljatöötamist toetas Euroopa Liit!” või piisab ainult logost?

VANKeR ja BeSt programmide raames väljatöötatud e-kursuste ja õpiobjektide avalehel peab kindlasti olema Euroopa Sotsiaalfondi logo. Kuna Euroopa Liidu logosid on erinevaid, siis jälgige, mis on kirjutatud Euroopa Liidu lipu alla (Peab olema: Euroopa Sotsiaalfond). Lisaks võib panna teksti “E-kursuse/õpiobjekti väljatöötamist toetas Euroopa Liit!”
 

Kui avalikud on programmide VANKeR ja BeSt raames loodavad e-kursused ja õpiobjektid?

Loodud materjalide (e-kursused ja õpiobjektid) autoriõigused kuuluvad õpetajale/õppejõule ning seda õigust ei ole võimalik üheltki inimeselt ära võtta. Loodud materjalide juriidilised õigused kuuluvad üldjuhul koolile, kui lepingus pole sätestatud teisiti. Loodud materjale peab avalikult esitlema. Samuti tuleb need üles laadida e-Õppe Arenduskeskuse andmebaasi (projekti portaal ja õpiobjektide andmebaas).
 

Mida teha õpetajatega, kes teatavad õppeaasta keskel, et sooviksid e-kursust või õpiobjekti koostada? Kas rong on läinud?

Ühistranspordil on head omadused, nagu järjepidevus ja täpne ajagraafik :)
 
BeSt programmis tuleb iga aasta 10. detsembriks paika panna järgmise aasta e-kursuste ja õpiobjektide nimekiri, et selle järgi saaks arvestada programmi järgmise aasta eelarvet. Kui õpetaja annab teada jaanuaris, et soovib ka oma e-kursust või õpiobjekti välja töötada, siis saab tema kursust rahastada järgmisel aastal. Kursus ei pea sellepärast tegemata jääma.
 
VANKeR programmis toimub taotluste esitamine igal aastal 1. oktoobrist 9. novembrini. Kui sellel aastal jäi taotlus esitamata, siis järgmise aasta oktoobris saab selle ära teha.
 

Tutvu sisutootmise nõuetega programmide portaalides:

Sisutootmise mahud aastatel 2008–2013

  • VANKeR programmi raames töötatakse välja 1111 õppenädala mahus e-kursuseid ja 520 õpiobjekti.
  • BeSt programmi raames töötatakse välja 2113 ainepunkti mahus e-kursuseid ja 1595 õpiobjekti.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.