Juhend õppematerjalide väljatöötamise kulude hüvitamiseks VANKeR programmist

Õppematerjalide (e-kursuste ja õpiobjektide) väljatöötamise kulude hüvitamist saab taotleda vaid VANKeR programmi partnerõppeasutus.

Kulud seoses õppematerjali väljatöötamisega kannab esmalt kutseõppeasutus ise. Kulude hüvitamiseks esitab õppeasutus taotluse koos vajalike lisadokumentidega Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele.

Enne taotluse esitamist vaata üle sisutootmise kontrollnimekiri ja nõuanded taotluse koostamiseks.

 

Vajalik on järgnev dokumentatsioon:

  1. taotlus Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele (taotluses peab olema kajastatud materjali autori nimi ja ametikoht, e-kursuse/õpiobjekti nimi, materjali väljatöötamise tähtaeg, sihtfinantseerimislepingu number ning summa, mida tagasi taotletakse)
  2. lepingu ja üleandmis-vastuvõtmis akti koopia (kooli leping materjali väljatöötanud õpetajaga)
  3. üleandmise-vastuvõtmise akti koopia, mille peab olema allkirjastanud tehnilise lahenduse ja vastava valdkonna spetsialist. Vaata näidist.
  4. kuludokumentide koopiad (nt palgalipik)
  5. makset tõendavad dokumentide koopiad (maksekorraldus)

Soovi korral võite kasutada etteantud taotluse vormi.

 

Dokumendid palume edastada esmalt e-posti ja peale kinnituse saamist posti teel järgnevatel kontaktidel:
 
Postiaadress: Kristi Kadaja
                    Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
                    Raja 4c, 12616 Tallinn
 
E-post:          kristi.kadaja[at]hitsa.ee
 
 
Küsimuste tekkimisel seoses dokumentatsiooniga, võtke palun ühendust:
 
E-post:           kristi.kadaja[at]hitsa.ee
Telefon:          6 285 819
 
 
Küsimuste tekkimisel seoses sisutootmise protsessi ja nõuetega, võtke palun ühendust:
 
E-post:           kerli.kusnets[at]hitsa.ee
Telefon:         6 285 827

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.