Küsimused seoses taotlusveebi ja repositooriumiga

Taotluste veeb ja repositoorium on kooseksisteerivad veebilahendused ning üks ei välista teist. Mõlemate kasutamine on vajalik rahastuse tingimuste täitmiseks.

 

Mille jaoks on taotluste veeb ja mis me sinna üles paneme?

Programmide BeSt ja VANKeR raames on mõistlik kaardistada õpetajate/õppejõudude huvi, soov ja valmisolek erinevaid materjale luua. Nii saab suunata materjalide loojaid, kelle taotlustes on ühisosa, koostööle.
Taotluste veebi (http://www.e-ope.ee/taotlused ) tuleb üles panna taotlused e-kursuste ja/või õpiobjektide kohta, millele soovitakse rahastust VANKeR või BeSt programmist.
 
Materjali valmimisel tuleb taotluste veebi üles laadida esitlusfail ja viide e-kursuse ja/või õpiobjekti asukohale. Kuna e-kursuste materjalid ja õpiobjektid tuleb niikuinii üles lisada repositoorimisse, siis soovitamegi sinna viidata. Samas kui on soovi otse e-kursusele viidata, siis on ka see variant taotlusveebis võimaldatud. Nt kui e-kursus asub parooliga kaitstud õpikeskkonnas (IVA, Bb, Moodle), siis tuleb lisada ka kursusele pääsemiseks kasutajanimi ja parool.
 

Mille jaoks on repositoorium ja mis me sinna üles paneme?

Programmide BeSt ja VANKeR raames valminud õppematerjalid peavad olema avalikult kättesaadavad ja leidma laiemat kasutusala. See on vajalik mitte ainult seetõttu, et see on Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastamise nõue vaid ka selleks, et me jagaksime oma teadmiste vara ja teeksime vähem topelttööd.
 
Materjalide lihtsaks avalikustamiseks ja jagamiseks on loodud repositoorium (http://www.e-ope.ee/repositoorium), mis on mõeldud e-kursuste materjalide ja õpiobjektide üleslaadimiseks.
 
Repositooriumisse (http://www.e-ope.ee/repositoorium) lisad e-kursuste ja õpiobjektide originaalmaterjalid, mis on e-kursuse või õpiobjekti jaoks välja töötatud (materjal võib olla e-kursusel erinevalt esitletud, st et repositooriumisse laed üles sellises formaadis nagu paremaks pead, siin piiranguid pole). Materjalide üleslaadimisel lähtugi sellest, et kui  ise oleksid õpetaja/õppejõud, kes vajab ja otsib seal materjali, siis mis faile sa seal näha tahad. Nt, kui on tegemist õpiobjektiga, siis tõenäoliselt on mõistlik üles laadida .zip fail, mis sisaldab kogu õpiobjekti sisu (sh logod, pildid, harjutused, index fail jmt). E-kursuse õppematerjali puhul, kui nt on välja töötatud test, siis testi ei saa üldjuhul kursuselt välja importida, et see oleks eraldi failina avatav; sellisel juhul paned repositooriumisse selle algdokumendi, mille alusel testi õpikeskkonda koostasid. E-kursuste materjalide puhul ära unusta repositooriumisse lisada õpijuhendit.
 
Esitlusfaile, kursuste avalehe pilte ja muud õpetaja/õppejõu jaoks mitte vajalikku repositooriumisse palun ärge pange. Samuti ei ole mõtet panna materjali URLi, kui see on näiteks koodiga kaitstud õpikeskkonnas (Moodle, Bb, IVA). URL ei ole repositooriumis kohustuslik väli ning seda soovitame täita, vaid juhul, kui õppematerjal või õpiobjekt on veebis vabalt kättesaadav.
 
Üles laaditavate failide arvule ja formaadile repositooriumis piiranguid ei ole. Seega võib lisada kasvõi 20 MS Wordi dokumenti , 5 videot  või 100 .exe faili.
 
Iga repositooriumi välja taga on küsimärk. Liikudes hiirega küsimärgile saate lühida välja täitmise kirjelduse. Kui see kirjeldus ei ole piisav, siis saate lugeda ka juhendit, mis asub repositooriumi alammenüüs Juhendid (http://www.e-ope.ee/repositoorium/juhendid).
 
Litsents, mis vastab Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastamise tingimustele on Attribution Non-Commercial Share Alike (BY-NC-SA) või Attribution Share Alike (BY-SA).
 
Repositooriumisse üleslaadimine tagab selle, et materjalid on keskselt kättesaadavad aastani 2025, mida taas nõuab Euroopa Liidu Sotsiaalfond. Keskse repositooriumi loomisega kaob koolil vastutus ja mure seoses serveriruumi leidmise ja materjalide säilitamisega (kui nt server lendab õhku, haridustehnoloog läheb mujale tööle jmt).
 
Loomulikult võivad depositooriumisse üles panna oma materjale kõik õpetajad/õppejõud, hoolimata sellest, kas nad on rahastust saanud BeSt’ist või VANKeR’st.
 
Tehniliste küsimuste korral vastab suurima hea meelega Eneli Sutt (eneli@hitsa.ee) ja sisuliste küsimuste korral pöörduge Kerli Kusnetsi poole (kerli@hitsa.ee).

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.