Temaatilised võrgustikud

e-Kutsekooli temaatilistel võrgustikel on võimalik osaleda e-Õppe Arenduskeskuse poolt korraldatud võrgustike ühisseminaridel ning osaleda e-Ülikooli võrgustike töös. Lisainfo ühisseminaride ja temaatiliste võrgustike kohta leiad Võrgustik võrgutab leheküljelt.

 

Seminaridel osalemise sõidukulu hüvitatakse BeSt programmist, tingimused ja dokumendid leiad siit.

 
VANKeR programmi raames eraldi e-Kutsekooli temaatilisi võrgustike ei rahastata. e-Kutsekooli temaatilised võrgustikud rahastatakse Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse programmist "Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013". Täpsemat infot saab nimetatud programmi koordinaatoritelt: Lii Topaasia (lii.topaasia[at]innove.ee)

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.