Teade

e-ope.ee keskkonda kasutades ja sellele sisse logides nõustute kasutustingimustega.

 

HITSA Innovatsioonikeskus on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse osakond, mis keskendub oma tegevustes neljale valdkonnale: koolitused, sisutootmine, Tiiger-programmid ja tehnoloogiharidus ning rahvusvahelised koostöövõrgustikud ja projektid.


Innovatsioonikeskus toetab erinevate juhendite ja tegevuste kaudu digitaalsete õppematerjalide loomist ja IKT vahendite laiaulatuslikumat kasutamist õppetöös. Kõikide Innovatsioonikeskuse tegevustega saab tutvuda meie uuel koduleheküljel.
Kõik täiendkoolitustel soovida osalejad leiavad endale sobiva koolituse Innovatsioonikeskuse veebilehel sündmuste kalendri alajaotuses. 

 

Ligipääsud järgnevatele keskkondadele leiate:
Repositoorium: www.e-ope.ee/repositoorium
Taotlusteveeb: www.e-ope.ee/taotlused
Konkursiveeb: https://konkursiveeb.hitsa.ee/


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.