Teade

 

HEA KASUTAJA!

 

20.04.2017 ALATES 16.00 toimuvad korralised hooldustööd ja sel ajal võib esineda tõrkeid veebilehe töös.

 

 

HITSA Innovatsioonikeskus on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse osakond, mis keskendub oma tegevustes neljale valdkonnale: koolitused, sisutootmine, Tiiger-programmid ja tehnoloogiharidus ning rahvusvahelised koostöövõrgustikud ja projektid.


Innovatsioonikeskus toetab erinevate juhendite ja tegevuste kaudu digitaalsete õppematerjalide loomist ja IKT vahendite laiaulatuslikumat kasutamist õppetöös. Kõikide Innovatsioonikeskuse tegevustega saab tutvuda meie uuel koduleheküljel www.innovatsioonikeskus.ee.
Kõik täiendkoolitustel soovida osalejad leiavad endale sobiva koolituse Innovatsioonikeskuse veebilehel sündmuste kalendri alajaotuses. 

 

Ligipääsud järgnevatele keskkondadele leiate:
Repositoorium: www.e-ope.ee/repositoorium
Taotlusteveeb: www.e-ope.ee/taotlused
Kvaliteediveeb: www.e-ope.ee/kvaliteet
Konkursiveeb: www.e-ope.ee/konkurss
Konverentsiveeb: www.e-ope.ee/konverents
Stipendiumi taotlemine: www.e-ope.ee/stipendium


Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.