Applications - View Application
Application (2012-06-11 — 2014-02-18)
Application type: Learning object
Name: INGLISE-EESTI ÕPISÕNASTIK HAMBATEHNIKA ERIALA ÜLIÕPILASTELE
School: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Course code: IESHT-01
Time of first run/use of the course/learning object: 2013
 
National curriculum: hambatehnika
Credit points: 0.4 EAP
Amount of web-based activity: 100 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Argo Ilves Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Projektijuht
Kateriina Rannula Tallinna Tervishoiu Kõrgkool külalisõppejõud - õpetaja
Technical implementation: Veebilehestik
Why is this course/module needed: Õpiobjekt koostatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambatehnika õppekava üliõpilastele. Õpiobjekti abil on võimalik meelde tuletada ja õppida hambatehniku erialaga seonduvat terminoloogiat erialaste artiklite lugemiseks.
Study process: Enesekontroll. Sõnastiku kasutamisele annab õppejõud tagasisidet loengutes.
Evaluation of students: Kasutamist hinnatakse loengus
 
Evaluation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Decision: Supported
Predication: Vastab nõuetele
Salary: 510
 
Presentation (2012-06-11 — 2014-02-18)
Repository: INGLISE-EESTI ÕPISÕNASTIK HAMBATEHNIKA ERIALA ÜLIÕPILASTELE
Course web address: http://lingua.ttk.ee http://lingua.ttk.ee
Presentation file: .ppt sonastik.ppt sonastik.ppt
 
Author
Name: Kateriina Rannula
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Occupation: külalisõppejõud - õpetaja
Contact phone: 55608182
 
Changes
Submitted 2013-03-21 at 13:05 (Kateriina Rannula)
Application 2013-03-21 at 13:05 (Kateriina Rannula)
Decision/Predication 2013-09-01 at 01:28 (Argo Ilves)
Presentation 2017-02-08 at 20:36 (Argo Ilves)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).