Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Keemia alused
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: YKI0020
Time of first run/use of the course/learning object: sügis 2015
 
National curriculum: KAOB02/14
Credit points: 5 EAP
Amount of web-based activity: 75 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
There are no other members
Technical implementation: e-kursus on loodud e-õppe keskkonnas Moodle ning selles on kasutatud Moodle vahendeid ja tegevusi õppijate aktiveerimiseks. Loodav e-kursus on auditoorset õppetööd toetav, kuid kavas on dubleerida auditooriumis toimuvad tegevused nende üliõpilaste jaoks, kes mingil põhjusel ei saa auditoorses tegevuses osaleda. Lisaks materjalidele ja loengusalvestustele (Echo360) on plaanis luua kuni 100 õppevideot/animatsiooni erinevate katsete selgitamiseks ning neid toetavad enesetestid.
Why is this course/module needed: Lisaks auditoorsete tegevuste dubleerimisele (Echo360 salvestused) on e-kursus osa õppeprotsessist, mis toetab õppijate tegevusi auditoorsete kohtumiste vahepealsel perioodil. Loodaval e-kursusel on õppeprotsessi toetavad abimaterjalid (õpijuhis, tegevuskava), õppematerjalid (tekstid, videod), enesetestid ja foorumid teadmiste kinnistamiseks ning suhtlemiseks.
Study process: Aine ja selle mõõtmine. Mool, mooli mõiste kasutamine keemilistes arvutustes. Keemilised reaktsioonid, arvutused reaktsioonivõrrandi alusel. Aine olekud: gaasid, vedelikud, tahked kehad; faasisiirded, lahused. Lahuste koostise arvutused. Aatomi ehitus, selle seos keemiliste elementide perioodilisuse süsteemiga. Keemiline side, molekulide kuju, molekulidevahelised jõud. Termokeemia, keemilise termodünaamika, tasakaalu ja kineetika alused. Elektrokeemia alused.
Evaluation of students: Teadmiste kontrollimine toimub mitmes etapis.
Enne kursuse algust toimub tasemetest (ning järeltest), mille edukalt sooritanud (min 4 pt) pääsevad kursusele.
Kursuse jooksul toimub kirjalik kontrolltöö ning kursuse läbimiseks on vaja sooritada kirjalik eksam.
Tasemetest määrab hinde 10% ulatuses, Kontrolltöö 30 % ulatuses. Kursuse lõpus on kirjalik eksam, mis määrab hinde ülejäänud 60 % ulatuses.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 600€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk + 600€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Marge Kusmin
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: haridustehnoloogiakeskuse juhataja
Contact phone: 5068010
 
Changes
Submitted 2015-03-19 at 16:55 (Marge Kusmin)
Application 2015-03-31 at 17:36 (Marge Kusmin)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:49 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).