Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Mikroökonoomika põhikursus
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: TET0010
Time of first run/use of the course/learning object: 2015.a. sügissemester
 
National curriculum: Kaks õppekava: Rakenduslik majandusteadus ja Ärindus
Credit points: 6 EAP
Amount of web-based activity: 75 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Raissa Kokkota Tallinna Tehnikaülikool lektor
Jelena Matina Tallinna Tehnikaülikool lektor
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Technical implementation: Planeeritavad vahendid Moodles: testid, foorumid, juhendid, slaidid, loengukonspektid, hindajaraporti kasutuselevõtmine, sõnastik.
Why is this course/module needed: 1) õppeaine on esimese semestri õppeaine, seega on väga oluline, et üliõpilased kohaneksid e-õppega;
2) kohustuslik õppeaine kahes õppekavas: rakenduslik majandusteadus ja ärindus;
3) eeldusaine õppeainetele TET0030 ja TET0040;
4) aine auditoorsed loengud toimuvad ühes voorus , kus on 150-200 üliõpilast;
5) e-keskkonnas oleks võimalik teha teste;
6) saab panna juhendeid, täiendavaid materjale;
7) esseede hindamine kaastudengite poolt.
Study process: Auditoorne õppetöö toimub loengutena ja seminaridena. Moodle keskkonnas sooritatakse teste teadmiste kontrolli ja enesekontrolli eesmärgil. Moodle keskkonda pannakse lisamaterjale, videoid, viiteid, seletav sõnastik ning viiakse läbi arutelusid .
Teemad: mikro- ja makroökonoomika uurimisobjekt ja -meetod; nõudlus ja pakkumine; turu tasakaal; nõudluse ja pakkumise elastsus; kogukasu ja piirkasulikkus; tarbija tasakaal; ükskõiksuskõver ja eelarvejoon; asendus- ja sissetulekuefekt; tarbija hinnavaru; tarbimisvalikute mõjurid; tootmisfunktsioon; isokvandid; firma tootmiskulud; lühi- ja pikk periood; turustruktuur: täieliku konkurentsi turg, monopol, monopolistlik konkurents, oligopol; optimaalsuse kriteeriumid erinevate turumudelite puhul; tootmistegurite turg: täielik konkurents ja monopson.
Evaluation of students: Hindamismeetodid on testid Moodle keskkonnas (4 testi), essee ja diskusioon (esseed hindab kaastudeng Moodle keskkonnas), 2 kontrolltööd ja eksam. Toimub eristav hindamine 10% testid, 20% parem kontrolltöö, esse, esitlus ja diskussioon 10% ja kirjalik eksamitöö 60%.

 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk+1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Repository: Mikroökonoomika põhikursus
Presentation file: .pdf 00_Esitlus.pdf 00_Esitlus.pdf
Syllabus/Study: .pdf 01_Õpijuhis sügis 2015 TET0010.pdf
 
Author
Name: Raissa Kokkota
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: lektor
Contact phone: 6204068
 
Changes
Submitted 2015-03-19 at 16:19 (Raissa Kokkota)
Application 2015-03-25 at 16:23 (Raissa Kokkota)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:55 (Marge Kusmin)
Presentation 2015-11-05 at 12:26 (Valdek Putkemaa)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).