Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Laevade prahtimine ja agenteerimine
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: VME0080
Time of first run/use of the course/learning object: 2015/2016 sügissemester
 
National curriculum: VAAM15/15 - Merendus
Credit points: 4 EAP
Amount of web-based activity: 70 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Mati Kirikal Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
YrjÖ Saarinen Tallinna Tehnikaülikool Õppejõud
Technical implementation: Moodle
Why is this course/module needed: Sihtrühmaks on magistriõppe tudengid, enamusel neist on algteadmised kaubandusliku meresõidu korraldamisest olemas. Kontaktõpe toimub õhtuti. Kuna tudengid käivad ka tööl, siis on veebipõhine õpe äärmiselt vajalik. Õppeaine kuulub magistrite õppekavasse.
Study process: Prahituru toimimine ja selle põhisubjektid ning -objektid. Liinilaevandus ja intermodaalne transport. Sõltumatu laevabrokeri tegevus ja roll prahiturul, tema isiklikud omadused. Prahituru õiguslikud aspektid ja vastavad regulatsioonid. Laevaagendi kohustused ja vastutus. Liiniagendi tegevus laadimis- ja lossimissadamas.
Moodles toimuvad testid ja foorumid, laetakse üles referaat ja luuakse prahtimisterminite kogumik. Auditoorselt toimuvad seminarid, sh juhtumipõhised arutelud.
Evaluation of students: Harjutused, kodused tööd laevade prahilepingute vormistamisel, prahingukinnituste kokkuvõtted konkreetsete näidete varal.
Seminarid ja rühmatööd: prahtimisläbirääkimiste läbiviimine, laevade agenteerimine.
Suuline eksam.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk + 1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: YrjÖ Saarinen
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: Õppejõud
Contact phone: 6135522
 
Changes
Submitted 2015-03-20 at 12:16 (YrjÖ Saarinen)
Application 2015-03-31 at 22:52 (Mati Kirikal)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:55 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).