Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Laeva abimehhanismid AMII
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: VLM0052
Time of first run/use of the course/learning object: 2015/2016 kevadsemester
 
National curriculum: VDMR14/14 Laeva jõuseadmed
Credit points: 4 EAP
Amount of web-based activity: 50 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Mati Kirikal Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Jaan Läheb Tallinna Tehnikaülikool lektor
Technical implementation: Moodle
Why is this course/module needed: E-kursus on vajalik nendele merel viibivatele TTÜ Mereakadeemia laevandusosakonna laevajõuseadmete III kursuse üliõpilastele, kes ei saa regulaarselt loenguid külastada, eksternis õppivatele tegevmeremeestele ja täiendõpet vajavatele praktikutele.
Study process: Kursus on auditoorset tööd toetava iseloomuga. Õppetöö toimub sarnaselt kooli õppekavaga nädalate formaadis. Sisaldab õppematerjale, teemade arutelusid foorumis, koduseid ülesandeid ja eneseteste.
Õppematerjalid on informatiivsed, mis hõlmavad kõiki Laeva jõuseadmete eriala "Laeva abimehhanisme AM II " õppekavas ettenähtud teemasid. Kursuse käigus on moodle keskkonnas kättesaadavad kõikide koduste ja praktiliste (laboratoorsete) tööde juhendid, foorumite teemad ja testid, mis aitavad ettevalmistuda kontrolltöödeks ja eksamiks. Praktilised-, laboratoorsed- ja kontrolltööd ning eksam toimuvad auditoorselt.
Evaluation of students: E-kursus lõpeb AMII auditoorse eksamiga. Eksamile pääsu eelduseks on kõigi kursusel antud foorumite, ülesannete ja testide positiivsele hindele täitmine. Eksam annab 50%, positiivselt täidetud kodutööd 50% hindest.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga.
Kvaliteedinõuetele vastavalt loodud e-kursuse puhul, kui esineb täistoetusest loobujaid, toetatakse kuni 1800€ (otsustatakse oktoobris 2015).
Salary: kuni 10tk
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Jaan Läheb
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: lektor
Contact phone: -
 
Changes
Submitted 2015-03-23 at 14:39 (Jaan Läheb)
Application 2015-03-31 at 22:34 (Mati Kirikal)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:45 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).