Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Inglise erialakeel (meretehnika ja väikelaevaehitus)
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: SKK0490
Time of first run/use of the course/learning object: 2015 sügis
 
National curriculum: SDSR10 Meretehnika ja väikelaevaehitus
Credit points: 6 EAP
Amount of web-based activity: 90 %
 
Teaching language: English
Design team:
Name School Occupation
Riia Nelis Tallinna Tehnikaülikool inglise keele lektor
Anu Tanila Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Technical implementation: Moodle'i e-kursus, mis sisaldab elektroonilisi Quizlet-sõnastikke, raamatuid, pdf-faile, õppefoorumeid, küsimus-vastus foorumeid, elektroonilisi harjutusi (HotPotaoes ja Moodle testi vormis), URL-linke, videolinke, elektroonilisi teste. Olemasoleva e-kursuse muutmine Moodle-raamatute ja muude vahendite abil õppijale kompaktsemaks, käepärasemaks ja mugavamaks.
Why is this course/module needed: E-kursus on mõeldud eelkõige meretehnika ja väikelaevaehituse eriala üliõpilastele, kes õpivad kauõppes ja kellel on vaja läbida kohustuslik inglise erialakeele kursus SKK0490 (6, EAPd, u. 22-24 auditoorseid tundi praktikume ja min. 100 tundi iseseisvat tööd). Samuti on vähe inglise keele õpikuid, mis on mõeldud tehniliste/insenerierialade üliõpilastele. Meretehnika erialakeele õpikud puuduvad täiesti.
E-kursus toetab ja motiveerib õppijat regulaarsele tööle, võimaldab pakkuda harjutusvara erineva taseme ja oskustega õppijale (erinev keeleoskuse tase on kaugõppe puhul probleemiks) ning toetab iseseisvat õppimist juhul, kui tudeng ei saa osaleda auditoorsetes tundides. Samuti annab ta ülevaate üliõpilasele ja õppejõule õppija edasijõudmisest, sinna saab saata/laadida iseseisva töö ülesanded ning anda/saada tagasisidet nende sooritamise kohta.
E-kursust on võimalik kasutada iseseisvaks tehnilise inglise keele sõnavara õppimiseks ka muudel TTÜ erialadel.
Study process: Teemad: Small craft types; Seaworthiness; Engines and propulsion systems; Materials and their properties; Technical problems, maintenance and repair; Occupational safety; Regulations and standards in marine technology; Business English: negotiations, sales, prices, trends, and correspondence.
Iga teema alguses on elektrooniline Quizlet sõnastik koos audioga, mida saab kasutada iseseisvaks sõnavara õppimiseks. Grammatikateemad on esitatud pdf-failidena või veebilinkidena. Sõnavara- ja grammatikaharjutused on HotPotatoes testidena, Moodle'i testidena või esitatud lingid Internetis olevate elektrooniliste harjutuste juurde. Vastava teema iseseisva töö ülesanded esitab üliõpilane kas QA foorumisse või laeb üles failina õppekogunemise nädala jooksul.
Üliõpilased sooritavad 3 elektroonilist kordamistesti ja kursuse lõpus kogu materjali hõlmava kordamistesti auditoorselt.
Evaluation of students: Kursus lõpeb arvestusega. Arvestuse saamise eeldused: osalemine auditoorsetes tundides, iseseisvate tööde õigeaene ja nõuetekohane esitamine, elektrooniliste testide (soorituslävi 61%) ja harjutuste sooritamine. Täpne loetelu kursuse eduka sooritamise nõuetest koos ajakavaga on õpijuhises.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga.
Kvaliteedinõuetele vastavalt loodud e-kursuse puhul, kui esineb täistoetusest loobujaid, toetatakse kuni 1800€ (otsustatakse oktoobris 2015).
Salary: kuni 10tk
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Riia Nelis
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: inglise keele lektor
Contact phone: 45 24035
 
Changes
Submitted 2015-03-24 at 10:48 (Riia Nelis)
Application 2015-03-24 at 18:55 (Anu Tanila)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:45 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).