Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Teenuskeskne käsitlus avalikus sektoris
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: IDU0470
Time of first run/use of the course/learning object: 2013/2014 kevad
 
National curriculum: E-riigi tehnoloogiad ja teenused
Credit points: 6 EAP
Amount of web-based activity: 90 %
 
Teaching language: English
Design team:
Name School Occupation
Merike Saar Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Regina Sirendi Tallinna Tehnikaülikool Lektor
Technical implementation: Soovin arendada kursust edasi nii, et potentsiaalselt oleks võimalik läbida kursust 90-100% raames e-kursusena. Käesolevast semestrist olen viinud kursuse täielikult üle Moodlesse. Lisaks juba olemasolevatele õppematerjalidele (slaidid ja PDFid), soovin lisada kursusele ka õppevideoid (nii Youtube’st kui ka ise salvestatud) ning interaktiivseid ülesandeid (tudengite blogid, foorum, enesetestid). Hetkel on kasutusel tudengite foorum, mida edaspidi soovin veelgi interaktiivsemaks muuta, nii et tudengid lisaks oma tööde üleslaadimisele ja analüüsimisele ka avaldaksid arvamust teiste tudengite tööde kohta.
Why is this course/module needed: Tegemist on uue rahvusvahelise magistriprogrammiga, e-Riigi tehnoloogiad ja teenused. Käesolev kursus on üks baaskursustest, mida teenustele fokusseerivad õpilased peavad läbima. See kursus peaks vastama rahvusvaheliste tudengite mitmekesistele ootustele. Tudengid on aktiivsed ja mobiilsed. Peaksime oma kursustega käima selliste trendidega kaasas ning võimaldama tudengitel olla oma õpingutes paindlikud. Lisaks sellele olen ka ise doktoritudeng ühendprogrammis TTÜ ja Swinburne’i Ülikooli vahel Austraalias. Minu õpingud näevad ette, et veedan ühe vahetusaasta teadustööd tehes seal. Selleks oleks ka vaja, et võimalikult suure osa oma kursustest saaksin viia e-õppes. Nii saab tagada kursuste jätkusuutlikkus, kui ka võimalus ainet edasi arendada ka distantsilt.
Study process: Kursuse eesmärk on anda teadmised teenuskesksest mõtlemisest ja selle rakendamise võimalikkusest avalikus sektoris. Lõpp-eesmärk on võimaldada kursuse pakkumist võimalikult suurel määral ka e-kursusena, mis vastaks kvaliteedimärgile. Lisaks tehnilise teostuse kirjeldusele avaneb tudengitele võimalus ka hinnata oma kaastudengite töid läbi foorumi ning blogipostituste. Samuti kasutatakse blogide puhul nii individuaal- kui ka rühmaülesandeid. Lisaks, iga teema kohta peavad tudengid vastama enesehindamistestidele.
Evaluation of students: E-kursusena langeks põhirõhk tudengite hindamisel iseseisvatele projektidele ja osalemisaktiivsusele blogides ja foorumites. Samuti hinnatakse seda, kui aktiivselt ja sisuliselt hindavad tudengid üksteise projekte. Iga teema lõpus peavad tudengid vastama õppematerjalides esitatud küsimustele. Lisaks eelmainitule, toimuvad õppejõuga enne lõplikku hinde välja panekut ka individuaalsed vestlused kursuses õpitu üle.
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk + 1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Regina Sirendi
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: Lektor
Contact phone: -
 
Changes
Submitted 2015-03-25 at 16:08 (Regina Sirendi)
Application 2015-04-01 at 11:17 (Regina Sirendi)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:53 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).