Applications - View Application
Application (2015-02-23 — 2015-12-31)
Application type: e-course
Name: Immunoloogia II
School: Tallinna Tehnikaülikool
Course code: YTD0035
Time of first run/use of the course/learning object: sügis 2015
 
National curriculum: YAGM11
Credit points: 3 EAP
Amount of web-based activity: 75 %
 
Teaching language: Estonian
Design team:
Name School Occupation
Tanno Mee Tallinna Tehnikaülikool  - 
Sirje Rüütel Boudinot Tallinna Tehnikaülikool dotsent
Merike Saar Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Technical implementation: moodle, videod, enesetestid, foorumid
Why is this course/module needed: kursuse illustratiivne materjal on vajalik koondada ühte keskkonda.
näidisoperatsiooni fimimine, et see oleks vaadeldav ( vastasel juhul suure rühma korral näevad operatsiooni ainult esimesed)

enesetestid aitavad tudengil materjali omandamisest ise ülevaadet saada

samuti saab esitada siia kirjalikud tööd

Meil puuduvad Immunoloogia õpetamiseks uued raamatud (on Kuby 2006 väljaanded- mis on osaliselt vananenud)
Study process: 15 loengu tundi

16 labori tundi kokku

See on väga lühike aeg et ainet hästi omandada
e-õpe võimaldaks kodus ainet üle korrata
Evaluation of students: praktikumi protokoll
enesetestid
seminari ettekanne
eksam
 
Evaluation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Decision: Supported
Predication: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Salary: kuni 10tk + 1800€
 
Presentation (2015-02-23 — 2015-12-31)
Course web address:
 - 
Presentation file:
 - 
Syllabus/Study:
 - 
 
Author
Name: Sirje Rüütel Boudinot
E-mail: E-mail
School: Tallinna Tehnikaülikool
Occupation: dotsent
Contact phone: 53099557, 6204447
 
Changes
Submitted 2015-03-25 at 09:53 (Sirje Rüütel Boudinot)
Application 2015-03-25 at 09:53 (Sirje Rüütel Boudinot)
Decision/Predication 2015-05-14 at 11:56 (Marge Kusmin)
Presentation
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).