Repository
Results 1 - 25 of 4628
Page 1 of 186
Title Author School name Entry type Keywords
Iluoperatsioonid programmiga GIMP Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO arvutigraafika, fototöötlus, GIMP, vabavara
Väljundlogistika Pertti PÄrna Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO väljundlogistika
Keskmise töötasu arvutamise erisused Ave Nukka Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO puhkusetasu, haigushüvitis, õppepuhkus, keskmine kalendripäevatasu, keskmine tööpäevatasu
Võlanõustamine Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO võlgade ennetamine, eelarvestamine, säästmine, majanduslik toimetulek, võlanõustamine
Ettevõtlusteater II Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO ettevõtlus, teater, äriidee, käibekapitali puudumine, äriinglid
Kindlustus Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO kindlustus, kindlustuse põhitegevus, kindlustuspreemia, poliis, soodustatud isik, kindlustuse ajalugu
Äriplaan Eva Vahtramäe Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO äriplaan
Sisendlogistika Pertti PÄrna Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO logistika, sisendlogistika, hankelogistika
Kuulsad vürtsid, ürdid ja kastmed Liina Maasik Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO Maitsestamiskaubad
Veebikujunduse alused Lia Valdek Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO Veeb, veebileht, kujundus
Töötajate hüvitamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO Töötajate hüvitamine, töö tasustamine, tasupakett, tasustamissüsteem
Andragoogika Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO andragoogika, täiskasvanud õppija
Personali hindamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO personali hindamine, personali hindamise meetodid, võrdlevad meetodid, eesmärgistamine 360 kraadi tagasiside
Konfliktijuhtimine Triin Kirss Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO konflikt, eskalatsioon, lahendamine, lepitamine
Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid Eva Vahtramäe Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO Tarbija ostukäitumine
Ametlik kirjalik suhtlemine Kristiina Klaas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO asjaajamine, protokoll, dokument, akt, käskkiri, cv
Seikluskasvatus Airi Mitendorf Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO seikluskasvatus, elamuspedagoogika
Ärieetika Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO juhtimise eetika, reklaami eetika, tarbijasuhete eetika
Personalivaliku meetodid Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO personal, personali valik, meetod
Regionaalökonoomika Diana Tandru Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO regionaalökonoomika mõiste, institutsioonid, majanduspiirkonnad
Näo- ja kehahooldustooted Liina Maasik Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO Kehahooldustoodete keemia, koostis, märgistus, kasutamine
Personali koolitus ja arendamine Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO koolitus, arendamine, personal
Veebipõhine palgakalkulaator - tabelarvutusprogrammi funktsioonide näidetega Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO tabelarvutusprogramm, funktsioon, palgaarvestus
GIMP tutvustus Eve Keerus-Jusupov Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO GIMP, põhioperatsioonid, video, tööriistad, menüü
Võlgade sissenõudmine Laivi Annus-Anijärv Lääne-Viru Rakenduskõrgkool LO võlaõigus
Results 1 - 25 of 4628
Page 1 of 186
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0).